Léčba a léky

Nadějný Ivermektin
5. 4. 2020
Studie australských vědců pod vedením Monash University v Melbourne představila nadějný objev. Světově dostupné antiparazitikum Ivermektin je schopno zabít virus SARS-CoV-2 do 48 hodin! Navíc při pokusech stačila jen jedna dávka, při níž přípravek odstranil virovou část RNA. Účinky léku jsou pozorovatelné už za 24 hodin.
I když není jasné, jak přesně Ivermektin na virus působí, zaměřují se vědci nyní na možnost provedení testů na lidech. Očekávají, že to bude trvat nejméně měsíc.
Nadějné je, že v době probíhající pandemie by se jednalo o lék, který je k dispozici na celém světě.
Přesto si na vakcínu budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Aby mohly proběhnout testy, bude potřeba zajistit jejich financování a následné vyhodnocení.
Vědci se domnívají, že pokud by byl antivirový přípravek pacientům podán na počátku infekce, mohl by pomoci omezit virovou zátěž, zabránit její závažné progresi a omezit přenos z osoby na osobu. Při testech nebyla pozorována žádná toxicita u použitých koncentrací antivirotika.

Ivermektin je schválené antiparazitární léčivo Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v USA a je i na seznamu základních léčiv WHO. V laboratorních podmínkách (ve zkumavce) je účinné i proti virům HIV, horečky dengue či chřipce ZIKA.
Studie (zde ke stažení v pdf) byla uzavřena koncem března a publikovaná 3. 4. 2020 v Antiviral Research (recenzovaný lékařský měsíčník) a je společnou prací Monash Biomedicine Discovery Institute a Peter Doherty Institute of Infection and Immunity.
Petr Duchek

Tento graf vysvětluje, proč bylo nutné zavést karanténní opatření co nejrychleji a nejrazantněji. Pokud bude počet nemocných nad kapacitní možnosti zdravotního systému, bude i vyšší úmrtnost. Jednoduše řečeno, bylo potřeba co nejvíce zpomalit šíření epidemie, aby byl čas připravit se na vlnu epidemie a tu postupně rozkládat v čase.