Oblast Prahy a okolí

Hlavní město Praha - mapa počtu osob s pozitivní nákazou dle deseti obvodů a další údaje a zprávy
Obec Šestajovice - sdělení starosty
Obec Úvaly - sdělení starosty