Ochranné pomůcky

Roušky
29. 3. 2020 (aktualizováno), napsal Petr Duchek
Roušky jsou v březnu 2020 nedostatkovým artiklem. A tak je šije kde kdo a také ze všeho, co se dá použít. Některé se ale nemusí ani šít. Například stačí na třetiny či poloviny skládat obyčejnou utěrku, oba konce prostrčit gumičkami a napnout za uši. Ideální jsou takové postupy zhotovení roušky, kdy do ní ještě můžete vkládat třeba papírový kapesník, filtr z vysavače apod. Roušek budete potřebovat víc, protože je nutné je měnit. Už třeba po hodině nebo i dřív. Bohužel roušky jsou v současnosti převážně lidovou tvořivostí a zoufale chybí srovnávací studie, které by vystavily roušky vlivu infekce, aby nám o jednotlivých rouškách prozradily více. Svět tak trochu tápe. Určitě ale platí, že zvlhnutí roušky a přítomnost v prostředí s jinými lidmi snižuje dobu jejího použití. Všechny látkové roušky je pak nutné vyprat alespoň na 70 ºC půl hodiny nebo ještě lépe při 90 ºC či vyvařit při 100 ºC po dobu 5 minut. A ještě než zcela uschne, tak ji přežehlit.
A jak je to s účinností (nejen) domácích roušek? Bude velmi rozdílná a záleží na použitém materiálu, tkanině, skládání vrstev, jejich počtu, hustotě tkaniny, vloženém filtru, dezinfikování, přilnutí k obličeji atd. Chirurgické roušky budou patřit k nejúčinnějším, ale představa, že rouška někoho před SARS-CoV-2 ochrání, je mylná. Jen do určité míry snižuje možnost nakažení. Ale ne vás, ale vašeho okolí. Posloupnost od nejvyšší ochrany je asi taková: Izolace, odstup, mytí rukou + rouška.
Jste-li již člověk s virem v sobě, tak přestože přes řádně usazenou roušku vykašlete asi 5x méně infekčních kapének do svého okolí, přesto se pořád bude jednat o několik desítek, které do světa vypustíte. Jen nedoletí tak daleko. Nejste-li nakažený, tak i když ve vašem okolí bude 5x méně kapének, vaše rouška vás neochrání. Dokonce může kapénku s virem i zachytit (například ve výtahu, ve kterém sice pojedete sami, ale kapénky se mohou po někom před vámi ještě vznášet v prostoru i několik minut) a při nadechování ji až po nějakém čase do sebe z roušky vdechnete.
Bohužel je pravdou, že rouška vir nezachytí a i mezera mezi rouškou a obličejem je vždy nějaká. Vý/nádech vytváří proudění vzduchu, které tudy proudí, byť méně, než bez roušky. Krom toho přes roušku se nadechujete i vydechujete, takže co si vykašlete, si v o něco menším množství zase vdechnete. Rouška také rychle vlhne a efektivní užitnost bude tak asi 20 min. Kdo byl na vojně či na nějaké branném cvičení, ví, že protichemická maska má oddělené nadechování a vydechování. Aby právě filtr nevlhnul. Odtud je jen krůček k pochopení, že vlhká rouška = přímá cesta pro virus do vašich plic. Asi tak. 
Máme tedy na roušky rezignovat? To určitě ne. Ale s jednou ani se dvěma, ani se třemi moc dlouho venku nevystačíte. A je třeba si pamatovat, že pouze trochu snižují riziko nákazy (hlavně pro druhé), ale přísné karanténě, protichemické či hasičské masce, respirátoru FFP3 či NP100 se ani zdaleka nevyrovnají. Ale zasloužíme pochvalu, že jsme alespoň něco udělali, když lékařské (chirurgické) roušky nejsou.
Zmíním také dvě věci, kdy rouškové snažení dostává na frak. Jdete po ulici s nasazenou rouškou. A proti vám čuně (na 90 % jsou to pánové), které si začne hrabat na roušku, tu zčásti sundá, vydatně natáhne a flusne (i opakovaně). Kromě toho, že je to k zblití, tak ono čuně právě vypustilo do prostoru notnou dávku kapének. Ve vlastním zájmu proto zvyšte od čuněte odstup, klidně přejděte na druhý chodník.
Druhou nepochopitelnou situací jsou pracovníci, kteří celý den pracují v rouškách a když mají pauzu, jdou na cigárko. Jakoby se ale nechumelilo roušky sundají, začnou v hloučku debatovat, v klidu pokuřují a občas si někteří také odplivnou. Takže během několika minut znegují své celodenní preventivní nošení roušky. Tohle mi prostě hlava nebere.
Ale zpět. Jaká je skutečná účinnost roušek, jak je skládat, z jakých látek atd., nevíme. Studie prostě chybí. Podle této Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure to Respiratory Infections among the General Population z roku 2008 autoři srovnávali domácí roušky a ochranné masky při respiračních infekcích. Došli alespoň k závěru, že i podomácku vyrobené roušky pravděpodobně sníží vliv kapének v prostředí a riziko infekce, ale velmi individuálně. Použity byly látkové roušky (čajové utěrky) při různých činnostech. Od nulové aktivity až po chůzi a zúčastnilo se jí 22 dobrovolníků, což se zdá jako dost nízký počet.
Jak správně používat roušku (první polovina videa):
Rouška bez šití za pár vteřin:
Skladaná rouška i s ručním šitím za pár minut:
 
Jiná studie z roku 2011 jen potvrdila, že jednorázová chirurgická rouška (podomácku vyráběné látkové roušky nebyly testovány) je o něco lepší než žádná rouška při virové infekci typu SARS. 

Další práce jiných autorů je z roku 2013. Testování proběhlo “laboratorně”, ne při běžných činnostech člověka, který je infekci vystaven déle. Zde je však závěr pro zhotovování domácích roušek jako nedoporučující.

V roce 2017 byly posuzovány roušky pro zdravotníky při infekci SARS. Jednorázové, bavlněné nebo papírové se nedoporučují. V nouzi jsou preferovány lékařské na jedno použití před látkovými, které neprokázaly ochranu.

 

Situace připomíná potápějící Titanic.
Učíme se nasazovat záchranou vestu a sundavat záchranné čluny, ale voda už zaplavila podpalubí…

 

Článek z 27. 3. 2020 COVID-19: WHY WE SHOULD ALL WEAR MASKS — THERE IS NEW SCIENTIFIC RATIONALE však vnáší do problematiky jiný pohled. Podle něho se vstup viru SARS-CoV-2 do lidského těla neděje prostřednictvím jemných, ale spíše velkých kapiček. Což by nahrávalo smysluplnosti nosit i obyčejné roušky. Autor se domnívá, že záměr CDC – Centers for Disease Control and Prevention v USA byl udržet zdravotní roušky pro zdravotníky a proto roušky záměrně před veřejností podceňoval a porovnával s respirátory třídy NP95. Američané jsou však nyní z našeho pohledu neuvěřitelně nezodpovědní, chodí bez roušek.
Nicméně autor rozvíjí zajímavou myšlenku (viz obrázek vpravo). I méně funkční respirátor NP95 či obyčejná rouška mohou fungovat tak, že omezí či zkrátí dráhu letu kapének a ty klesnou k zemi ještě v bezpečné vzdálenosti sociálního odstupu od jiné osoby. Současně si všímá, že při kašli nebo kýchání vyletí kapičky takovou rychlostí, že překonají i bezpečnou vzdálenost odstupu. Předkládá proto hypotézu, že vyhnutí se velkým kapičkám může být tím nejúčinnějším prostředkem v boji proti infekci. Což opět mluví ve prospěch nošení téměř jakýchkoliv roušek. 
Zde je nutno zopakovat, že o přenosu viru SARS-CoV-2 pořád nevíme dost, ale i z toho, co víme, nutno konstatovat, že nařízení naší vlády od 18. 3. 2020 nosit roušky povinně, bylo jednoznačně správné. Naše republika patří k těm nejméně infikovaným.
Pod článkem je i živá diskuse. A autorovi je leccos vyčítáno. Mícháte hrušky s jablky, zapomínáte na oči, pletete milimetry s mikrometry atd. Ale připisuji toto naléhavosti situace a snaze upozornit na potřebu nosit roušky. Jak sám uvádí, i kdyby nepomáhaly, tak určitě neuškodí.
Rozdíl v trajektorii růstu onemocnění k 20. 3. 2020 mezi zeměmi, kde zavedly roušky a naopak.
Země s rouškami: Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Hongkong

A na závěr jedno video od odborníku COVID CZECH (druhá verze je doplněna o krátké sdělení ministra zdravotnictví), poradní skupiny České vlády, které má za měsíc 5,7 mil. shlédnutí (aktualizovaný údaj). Je potěšující, že přichází jako sdělení světu z České republiky a je v zahraničí sdíleno. 
Roušky zpomalují šíření viru v populaci zejména při výdechu, kašli a kýchání. 
 
Na konci dubna 2020 zveřejnil prestižní věděcký časopis NATURE čínskou studii, resp. článek zaslaný od několika autorů Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals, podle které je virus SARS-CoV-2 schopen přežívat v aerosolu volně ve vzduchu. To je sice znepokojivé, ale potvrzuje to jen dřívější domněnky o přenosu viru. Současně však studie ukázala, že koncentrace viru ve větraných či otevřených prostorách byla natolik nízká, že ji lze považovat za bezpečnou.
A o to jde. Snížit koncentraci. Za pomoci dezinfikování, větrání a třeba i roušek, které nejsou dokonalé, ale zcela neúčinné také nejsou.

Z roušek se také stalo slušné politikum. Jejich nošení někteří naši občané považují za náhubek nebo dokonce nástup totality. Problém vidí v jejich přikázaném nošení. A tak protestují a (někdy) roušky nenosí. Když je tomu tak ve společnosti lidí, jde o hloupost nebo nezodpovědnost, nikoliv o protest. Protože ač sami jsou bez příznaků onemocnění, mohou své okolí nakazit. Když je tomu tak na samotě u lesa, nejedná se též o protest, protože ho nikdo nevidí a těžko je tak někdo bude za nenošení roušek (protest) pokutovat. Navíc kdyby šlo o totalitu, tak vás spíše někdo zastřelí nebo pořádně přetáhne holí. Takže bych to s tou totalitou tolik nehrotil.
A s
tačilo by pouhé doporučení nosit roušky? Říkám, že nestačilo. Minimálně v první fázi šíření onemocnění. Proč? Žijeme v ČR. A nebudeme si nic nalhávat, pouhé doporučení nosit roušku by znělo uším velké části spoluobčanů jako něco, čím se není třeba vůbec zaobírat. A protože o šíření viru pořád nevíme všechno, je lepší být více opatrný, než pocitově svobodný, ale ve skutečnosti bezohledný. Podívám-li se do států, které se spolehly jen na doporučování, jsem rád, že žiji v ČR.
Lidem také hodně rychle otrnulo, protože nebo přestože právě díky direktivní karanténě nejsme na tom s epidemií tak zle. Nezapomínejme však, že virus je nejspíše uměle upravený a jeho mutační potenciál možná znají jen někteří. Ale to už je jiné téma.

 
Respirátory, štíty a rukavice - připravujeme