STB a Ing. Jiří Lameš

Aktualita

Vážení občané, kolegové zastupitelé, vrcholí volební kampaň 2014 a někdo z Vás se uchýlil k nechutné anonymní pomluvě ve formě rozesílání e-mailu, podle kterého měl být například náš kandidát č. 2, Ing. […]