Kultura a osvěta

Vybraný obsah této stránky je věnován hlavně činnosti Spolku Oko v oblasti místní kultury a osvěty. Další aktivity jsou příležitostně publikovány ve spolkovém magazínu nebo v ÚZ.

Podrobnosti získáte kliknutím na příslušný rok.

Hvězdy v Újezdě: První operní recitál v Újezdě nad Lesy. Tomáš Černý - tenor, David Švec - klavírní doprovod, Aneta Černá - soprán.
 
První naučná vycházka v Újezdě nad Lesy - malá čistička odpadních vod, přednáška o koních s projížďkou atd.
 
Hvězdy v Újezdě: Vánoční koncert. Irena Budweiserová - zpěv a rytmika, Miroslav Linka a Jaroslav Šindler - kytary, Sovičky - děti z dětského pěveckého svoru při ZŠ.

 

První přednáška v Újezdě nL s diskusí o inovativních metodách v oblasti výchovy a vzdělávání. Přednášejícím byl pan Tomáš Feřtek z EDUinu.
P
rojekt několika kurzů "Sebevědomý senior", sebeobrana s Fr. Kollmanem, první pomoc, obrana při napadení psy, šmejdi atd.

 

 Druhá přednáška v Újezdě nL s diskusí o inovativních metodách v oblasti výchovy a vzdělávání. Přednášejícím byl pan Tomáš Feřtek z EDUinu.
 Druhá naučná vycházka v Újezdě nad Lesy - Zjevení sv. kříže, brána do jiných dimenzí podle esoteriků, bývalá jezdecká dráha, unikátní místo s největším výskytem střevlíků na území Prahy, možná i v celé ČR.
 Přednáška o vzniku života na Zemi pohledem kreacionistů. Pozvaným hostem byl pan Pavel Kábrt a šlo o jeho poslední přednášku.
 Třetí přednáška o alternativním vzdělávání v Újezdě nad Lesy s diskusí o inovativních metodách v oblasti výchovy a vzdělávání. Přednášejícím hostem byl pan Martin Urza ze Svobody učení.
Hvězdy v Újezdě: Dokumentární filmu o Františku Kollmanovi s následnou besedou.
 Hvězdy v Újezdě: Čekání na Ježíška - recitál kytaristy Davida Wurczela s videoprojekcí Ewouta van Roona.

 

Druhý ročník projektu několika kurzů "Sebevědomý senior"
 Letní premiéra projektu "Veterán párty".
Koncert Elvis Presley show s tanečním parketem.

 STRÁNKY A INFORMACE, KTERÉ BY VÁS TAKÉ MOHLY ZAJÍMAT 

období 2015 - 2018

Krátké vysvětlení k této spíše stagnující stránce.
Předně jsou informace o činnosti spolku zde proto, abychom podpořili jeho snahu bránit se dezinformacím, které vůči němu začali začátkem roku 2016 chrlit politici z radnice.
Každý z našich patriotů je aktivní též mimo politiku. Zpravidla i mnohem více. Děje se tak například i prostřednictvím Spolku Oko. V něm jsou členové a příznivci různých politických uskupení a též nestraníci, občané. Buď přímo, nebo jen jako podporovatelé. Žádné z politických uskupení ale do činnosti spolku nezasahuje. Je absurdní podezírat spolek z nějakých politických zájmů, protože někteří jeho členové se angažují v komunální politice. To by byl podezřelý i spolek včelařů, zahrádkářů, ochránců přírody, sportovní kluby atd., neboť někteří jejich členové byli též na některé z kandidátních listin pro komunální volby a těmto organizacím byly přiděleny granty.
Spolek Oko vznikl v roce 2015 a od té doby:
– vydává Magazín Oko,
– uspořádal první poznávací vycházku svého druhu v severozápadní části Újezda nad Lesy kolem mokřadů s nutriemi, se zastávkou u zapomenuté studánky, s odborným výkladem v čističce odpadních vod, přednáškou o koních, na kterých se přítomné děti i projely,
– uskutečnil dva ojedinělé koncerty (první operní recitál v Újezdě nad Lesy /T. Černý, A. Černá a D. Švec/ a vánoční koncert se spirituály /I. Budweiserová, M. Linka a J. Šindler/) s předskokanem – školní pěvecký sbor Sovička,
– zapojil se opakovaně do úklidu lesa,
– v základní škole pro děti zrealizoval malou besídku o překonávání handicapů,
– zajistil odborné přednášky o vzdělávání,
– dokončil kurzy sebeobrany seniorů,
– uspořádal ojedinělou přednášku o vzniku života na Zemi
a další.
Sami posuďte, zda výše uvedená činnost je politická, nebo obecně prospěšná a osvětová. Kvůli ní ale po politickém puči na přelomu let 2015 – 2016 upadl spolek u nového vedení na radnici zcela v nemilost a byl veřejně dehonestován i za pomoci klamavých informací a výmyslů (např. Újezdský zpravodaj). To se projevilo zejména v souvislosti s jeho žádostí o grantovou podporu v roce 2016 na pokračování projektu koncertů, kurzů sebeobrany pro seniory a pořádání kulturních soutěží. Přestože grantová komise uvedené projekty doporučila k podpoře, právě politické vedení radnice odmítlo tyto činnosti jakkoliv podpořit. Spolek Oko tak jako jediný ze spolků, které prošly schválením grantovou komisí po formální i přínosné stránce pro občany Újezda nad Lesy, zůstal politickým rozhodnutím bez podpory (obdobná situace se opakoval i následující rok). Tím se situace zkomplikovala. Koncerty jsou pozastaveny a spolek pracuje na náhradním řešení, kurzy proběhly ve zkrácené podobě, soutěže byly odloženy.
Mezi nejhorší postoje a argumenty rady městské části lze zařadit následující:
1. O nepřidělení grantu pro spolek vesměs rozhodli lidé, kteří ve svém volném čase nic podobného z výše uvedeného pro občany nikdy neudělali.
2. Spolek nedostal grant prý hlavně proto, že někteří jeho členové jsou aktivní v komunální politice a byli na kandidátních listinách pro volby 2014. Ovšem stejná kritéria nebyla použita u jiných žadatelů o grant a ti byli úspěšní, přestože je lze najít na stejných kandidátních listinách i současných členů rady městské části.
3. Oficiální vyjádření z radnice, které spolek obdržel, zní, že de facto nejsou peníze!
4. Za vlasy pořádně přitažený je i argument, že spolek údajně nepoděkoval za jeden jediný přidělený příspěvek na koncert na konci roku 2015 a nikde nezmínil podporu od městské části. To je prý porušením jakési podepsané smlouvy mezi radnicí a spolkem a proto musí být spolek potrestán.
Jenomže rada městské části si ani nedala práci udělat ve svém domě pořádek. Spolek s radnicí žádnou smlouvu neuzavřel, nepodepsal, přesto na koncertu hovořil konferenciér – člen spolku směrem k divákům o podpoře městskou částí pozitivně a veřejně ji dokonce označil za nového přítele.
Nad tím vším už zůstává rozum stát, protože podle jakých pravidel se vlastně má spolek řídit? V první řadě mezi diváky, cca 2-3 metry před konferenciérem, seděl i radní Jeníček. Těžko lze uvěřit, že pozitivní slova neslyšel.
Ne spolek, ale radnice, resp. koalice dělá z grantů politikum. Nabízí se vysvětlení, že tak činí pro vlastní určitou neschopnost a cítí se býti ohrožena.
Nejen o náhlém politickém prozření místních politiků v této souvislosti leccos ukazuje i jedna z videoperel:

Na realizaci recitálu a koncertech se různou měrou podílel:

tiskárny P. Chrt, M. Dvořák, J. Červenka