Volební program

Předmluva

 

Odpracovali jsme pro Újezd

Část našich kandidátů je aktivní v zastupitelstvu, část ve Spolku OKO, jiní se věnují pejskům atd. Od některých kandidátek se ale odlišujeme jednou věcí – naší aktivní historií. Zde uvádíme jen stručný přehled toho, kde zůstala naše nesmazatelná autorská ruka či realizační stopa, přestože jsme posledních téměř 8 let v zastupitelstvu opozicí:
 • Připravili jsme petici a návrhy na vyhlášení referend za vrácení dojezdu autobusové linky č. 109, vyhlášení nulové tolerance hazardu a zachování zdravotního střediska na Rohožníku, způsobili zavedení spravedlivé časomíry pro všechny diskutující na ZMČ.
 • Vyjednali jsme ve spolupráci s rodiči a Lesy ČR vybudování dětského hřiště v Pilovské ulici. Pravidelně uklízíme les a čistíme informační cedule v lese.
 • Zastavili jsme celodenní působení starosty na žáky základní školy, které označila Česká školní inspekce jako porušení školského zákona. Pozvali jsme vás na několik přednášek o školství a alternativním vzdělávání s následnou možností diskutovat, zasadili se o zveřejnění SCIO průzkumu v ZŠ.
 • Poukázali jsme na cenzuru v Újezdském zpravodaji (více viz Magazín Oko č. 15, září 2018). Zveřejnili jsme informace o podivných výběrových řízeních – šéfredaktor ÚZ, ředitel/ka ZŠ, tajemník ÚMČ. Stejně tak kauzy s údajným azbestem ve starých skautských klubovnách, s likvidací kynologického cvičiště či zdravotního střediska a s prodejem/nákupem budovy a pozemku Ideal Luxu.
 • Zrealizovali jsme první operní a klavírní recitál hvězd v Újezdě, vyprodaný vánoční koncert se spirituály a koledami, vystoupení kytarového mága s videoprojekcí a pěveckého sboru Sovička.
 • Pozvali jsme vás k poznávacím výletům do čističky odpadních vod, k přednášce o koních spojené s projížďkou, návštěvou poutního místa atd. Chovatelům jsme pomohli s pořádáním chovatelských dnů. Zaujali jsme i unikátní přednáškou o vzniku života.
 • Pomohli jsme či pomáháme v rámci možností lidem v maringotce, v kauze sousedského vydírání, zatopených pozemků atd.
 • Své místo si v Újezdě druhým rokem našel i několik týdnů trvající kurz „Sebevědomý senior“.
 • Promítli jsme film o F. Kollmanovi (režie – nadějný režisér z Újezda nad Lesy Pavel Wuczel) spojený s vyprávěním a malováním této újezdské legendy, uskutečnili prázdninové setkání automobilových veteránů za zvuku harmonik a s výstavou obrazů.

 

Odpracujeme pro Újezd

 
Újezd nad Lesy je v mnoha směrech pestrobarevný. Někdy víc, někdy méně. Je ale dobrým místem pro život. Pokud by to tak nebylo, lidé by se do něho nestěhovali.
 • Nesdílíme proto populistické názory, že jde o místo bezbarvé, na které se nedá koukat, šedé či pouhou noclehárnu.
 • Nedomníváme se ani, že se zde nic neudělalo. Spory, které jsme v zastupitelstvu vedli, byly především dohadováním o potřebnosti a způsobu provedení konkrétních věcí, o místě realizace, často též o ceně, o špatném informování občanů či o čase uskutečnění. Aktuálním příkladem budiž třeba rekonstrukce plochy před hlavní budovou ZŠ.
Na některé věci ale bohužel nebudeme mít přímý vliv, nelze je zrealizovat rozhodnutím místního zastupitelstva. Přesto je jednoznačně podporujeme a jsme připraveni v těchto věcech jednat, na vyšších místech žádat o slyšení. Zde je dobrým příkladem třeba:
 • výstavba silničního obchvatu se sjezdem v Květnici,
 • zastavování více vlaků v Klánovicích,
 • budování parkovišť u vlakových nádraží ve Středočeském kraji,
 • autobusová linka obsluhující i jižní části Újezda v rámci PID,
 • čerpání z fondů EU,
 • zlepšení podnikatelského prostředí, ale bez vstupu radnice do podnikání,
 • vypouštění splaškové vody z kanalizace do lesa a další.
Neslibujeme proto ráj na Zemi. Představujeme cíle, o kterých se domníváme, že Újezdu prospějí, že k nim dokážeme dojít. Náš program je jakýmsi plánem, který je realizovatelný a není snivou směsí tisíce vizí z říše pohádek:
Základní program - volební témata
ZACHOVÁME ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NA ROHOŽNÍKU
A UDRŽÍME LÉKAŘE V ÚJEZDĚ NAD LESY
INICIUJEME VZNIK ALTERNATIVNÍHO ŠKOLSTVÍ
SCHVÁLÍME NULOVOU TOLERANCI HAZARDU
UDRŽÍME KYNOLOGY V ÚJEZDĚ
PROVĚŘÍME MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ
U KLÁNOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
OTEVŘEME KOMUNITNÍ CENTRUM NEJEN PRO SENIORY
ZAHÁJÍME KONCEPČNÍ BUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ
POMŮŽEME SPOLKŮM V ROZVOJI A PROPAGACI ÚJEZDA
PODPOŘÍME PRAVIDELNÉ KONCERTY
A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
OTEVŘEME OTÁZKU STACIONÁŘE
A DOMOVA PRO SENIORY
SBÍRKOU PRO KAPLIČKU
OŽIVÍME ZAPOMENUTÉ TRADICE
ZAVEDEME VYUŽÍVÁNÍ REFEREND
ZBAVÍME ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ CENZURY
CHCEME OTEVŘENOU A PŘÁTELSKOU RADNICI
ZPRŮJEZDNÍME ÚJEZD PRO CYKLISTY
NEJSME TAK STAŘÍ, ABYCHOM MYSLELI JEN
NA DŮCHOD, A NEJSME TAK MLADÍ, ABYCHOM MYSLELI
JEN NA KARIÉRU
MÁME ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI I VZDĚLÁNÍ
ÚJEZD JE PRO NÁS SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTÍ
OPUSTÍME PŘEKONANÉ DĚLENÍ NA KOALICI A OPOZICI
JSME PATRIOTI
Volební témata s komentářem
ZACHOVÁME ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NA ROHOŽNÍKU A UDRŽÍME LÉKAŘE V ÚJEZDĚ NAD LESY
Na rušení zdravotního střediska na Rohožníku se můžeme dívat z různých úhlů. Z pohledu občanů, připravovaných investic ve spojitosti s budovu Ideal Lux, možné a nemožné rekonstrukce střediska atd. Za nás jsme vše podstatné již otiskli v Magazínu Oko, v Újezdském zpravodaji, napsali na webové stránky Patriotů a uvedli v návrhu na konání referenda. To sice nebylo vyhlášeno, ale poněkud zapadá, že na samém počátku našeho vstupu do této kauzy jsme slíbili, že uděláme maximum pro to, aby do konce volebního období nebylo o středisku rozhodnuto. A do této chvíle tomu tak i je. Rada MČ ve svém prohlášení v Újezdském zpravodaji v červnu uvedla, že „nepodniká žádné kroky, které by definitivně zavázaly další vedení MČ po podzimních volbách k jedinému řešení zdravotnictví v MČ Praha 21“. První krok se tedy podařilo naplnit.
Nevyhlášení referenda po odmítnutí koalicí nakonec skončilo na “vysoké právničině”, když bylo jasné, že radnice má svými právníky v podstatě sepsaný scénář, jak se referendu zcela vyhnout. Interpretace o holém pozdním podání především od zastupitelů nepodporujících referendum je úmyslně mylná, zjednodušující a zkreslující.
My jsme ale také občanům slíbili, že o zachování střediska budeme bojovat až do poslední chvíle. A svůj slib plníme. V červenci jsme zastupitelstvu předložili “Odborné stanovisko” připouštějící rekonstrukci střediska za provozu, zahrnující i možnost přístavby patra pro další využití a navrhli podruhé konání referenda. Ale opět marně. Koalice návrh odmítla i jen projednat. Stále jsme ale přesvědčeni, že řešení spočívající v zachování rohožnického střediska na stejné adrese, nikoliv ve stavu, v jakém je, jak je nám často podsouváno, je správné a pro podstatně více občanů výhodnější. Jakékoliv rozmělnění koncentrace poskytovaných zdravotnických služeb, kdy se populisticky objevují návrhy na zachování 2-3 ordinací lékařů, povede ve skutečnosti k zániku lékárny a nakonec i zbytku zdravotního střediska. Už nyní je komplikací avizované ukončení oddělení RTG a již ukončená praxe internisty, pro Újezd bez náhrady. Toto je bohužel důsledek špatného řízení městské části. Naopak zachování zdravotního střediska nevylučuje možnost rozšíření zdravotní péče například právě na Blatově pro celý Újezd.
Obrázky 1 a 2 viz Volební Oko – Text: Jedna z variant etapizace rekonstrukce zdravotního střediska provedené za provozu dle odborného stanoviska z června letošního roku.

INICIUJEME VZNIK ALTERNATIVNÍHO ŠKOLSTVÍ
Tento bod je často vnímán zbytečně kontroverzně. Naším cílem není stávající základní školu rušit, nýbrž široce podpořit. Škola se skutečně nemá čeho obávat. Ale tradiční škola má své limity. Proto chceme ještě nabídnout něco alternativního. Víme, že netradiční, inovativní školy se spontánně líbí především dětem, jen části pedagogů a až po určité době názor na netradiční školy tu více, tu méně mění i konzervativnější pedagogové (ti zpočátku buď cítí, že jim inovativní metody nevyhovují, nezvládají je, nevěří jim nebo je berou jako ohrožení své dosavadní práce). Pro inovativní metody je také nutné najít správného ředitele a ten si musí vybrat vhodný tým lidí. Překvapivě nejkonzervativnější ale bývají rodiče. Často u nich totiž převládá pocit, že co stačilo jim, musí stačit i jejich dětem. Pokud ale budeme mít vliv na problematiku školství, určitě navážeme na naši letitou práci, na poznatky místní i zahraniční, znovu pozveme rodiče k přednáškám a debatám o všemožných inovativních směrech, abychom přinesli do Újezda to, co funguje jinde už několik let.
Současně cítíme, že školství má spoustu problémů a taky že jakékoliv peníze nalité do školství samy o sobě nic nezpůsobí. Chceme proto vytvořit v jistém smyslu i konkurenci škol a dosáhnout například minimalizování šikany v důsledku ročníkové segregace, která se ve svobodných školách téměř nevyskytuje. A tomu všemu chceme být aktivně více než nápomocni ve spolupráci s rodiči.
Obrázek viz Volební Oko – Text: Budova bývalé továrny Ideal Lux je jednou z možností pro
vznik alternativní (inovativní) školy.

SCHVÁLÍME NULOVOU TOLERANCI HAZARDU
O škodlivosti hazardní závislosti jsme napsali mnoho. O dopadech, snižování ceny nemovitostí v okolí kasin a o mnoha dalších problémech. Dodnes má své opodstatnění i starší “Důvodová zpráva”, která je umístěna na našich webových stránkách v sekci “21 BEZ HAZARDU”, vypracovaná před 4 roky za účelem vyhlášení nulové tolerance hazardu v Újezdě. Navíc se ukázalo nepravdivým strašení některých místních zastupitelů, že za každou zrušenou hernu a kasino vzniknou automaticky jiné v šedé zóně. Pokud by tomu tak bylo, museli bychom už o černé herny a kasina doslova zakopávat.
V našem případě však nejde jen o kasino na Rohožníku jako takové. Nám vadí, že tento komerční prostor není smysluplněji využíván ku prospěchu obyvatel. Zastupitelstvo sice těžko může donutit vlastníka budovy, aby do hazardních prostor vrátil restauraci, nebo rozšířil prodejnu Albert apod., ale může hazardní byznys na celém svém území zakázat. Hazard by tak po doběhnutí licencí k automatům (max. 3 roky) definitivně v Újezdě skončil. A to je náš cíl.
Samozřejmě se ale ještě před schválením tohoto hazardního omezení pokusíme najít dohodu s nájemci provozovny i s vlastníkem nemovitosti.
Obrázek viz Volební Oko – Text: Pamatujete ještě na restauraci s „bednami′′?

UDRŽÍME KYNOLOGY V ÚJEZDĚ
Tři desítky let fungující kynologické cvičiště bylo dobře známé i za hranicemi Újezda. Mezi kynology po celé vlasti bylo pojmem, přijet na cvičák do Újezda nad Lesy. Byla to velmi dobrá propagace Újezda a té se vedení “obce” rozhodlo náhle zbavit, aniž domýšlelo, že se zbavuje něčeho, čím se mohlo chlubit. Navíc způsob likvidace areálu na obecních pozemcích a z toho pramenící vyhánění kynologů je na hony vzdálené kulturnímu ukončení spolupráce v 21. století. Připomíná spíše dobu vrcholné inkvizice.
Cvičiště přitom vzniklo z bývalé skládky, především vlastníma rukama kynologů. Dodnes jsme nepochopili, proč starostka a radní nepokračovali s kynology ve veřejné debatě – kulatém stolu, jak veřejně slíbili. Ani proč nebylo kynologům nabídnuto náhradní místo, kam by se mohli přestěhovat. A už vůbec nechápeme, co se kolem cvičiště děje nyní.
Ať se však dělo a děje kolem cvičiště cokoliv, mělo a určitě má smírné řešení. Ale v tomto smyslu jsme kroky radnice nikdy nezaznamenali, bylo v ní příliš mnoho testosteronu. Mít moc a nepoužít ji k “nařízení” dobra, je jejím obyčejným zneužitím.
Málo se i ví, že v areálu působilo více organizací se čtyřnohými přáteli. Jednat se všemi o vytipovaných náhradních pozemcích pro kynology považujeme za správné, realizovatelné a pro Újezd i výhodné.
Obrázek viz Volební Oko – Text: Delší dobu již diskutovaná oblast budoucího propojení obchvatu a ulic Rohožnická a Zaříčanská u hřbitova a mateřské školy. I zde by mohlo vzniknout náhradní cvičiště. Pokud ovšem nebude štěkot rušit pietu a školu.

PROVĚŘÍME MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ U KLÁNOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
Dlouholetý problém, který se vychyluje dle politického vedení radnice od téměř nulové možnosti parkování aut i kol u nádraží až po futuristické představy parkovacích domů. Řešení bude nepochybně uloženo kdesi v tomto intervalu. Naším cílem pak je najít to nejvhodnější řešení, přijímané co nejširší vrstvou obyvatel, prodiskutované s veřejností, s odborníky, zohledňující unikátnost lesního místa a finanční možnosti.

OTEVŘEME KOMUNITNÍ CENTRUM NEJEN PRO SENIORY
Samozřejmě otázkou je, kde jej otevřít. Možností je několik. Například rekonstruované budovy (zdravotní středisko na Rohožníku, tovární budova Ideal Lux), nová budova v Lomecké ulici (naposledy klubovna skautů) nebo výstavba na zelené louce (méně pravděpodobné) atd. Faktem ale je, že na začátku je nutné, aby se zrodila myšlenka a ochota takovou věc zrealizovat. Nezbytnou nutností bude široká diskuse o formě, financování a podobě centra.

ZAHÁJÍME KONCEPČNÍ BUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ
Nedostávající se chodníky jsou problémem ve velké části Újezda. Vzácně je někdy nějaký kus udělán, ale jako by tomu budování chyběla jistá pravidelnost. Těžko je však možné udělat chodníky po celém Újezdě najednou. Přesto si myslíme, že je lepší začít skládat jakési chodníkové puzzle a jednoho dne se dočkat, než neustále na něco čekat.
Obrázek viz Volební Oko – Text: Obr. 1 – Představa komunikace od projektové kanceláře ILF.
Obr. 2 – Skica od Ing. arch Jana Záhory.
Mezi oběma obrázky je odstup už mnoha let. A přestože vypadají velmi podobně a roky víme, jak by měly komunikace s chodníky vypadat, realizace se nedaří.
(foto archiv Magazínu Oko)

POMŮŽEME SPOLKŮM V ROZVOJI A PROPAGACI ÚJEZDA
Spolky pravidelně usilují o finanční podporu. Na svoji činnost a svoje akce. Těmi nakonec propagují někdy více, jindy méně i Újezd nad Lesy. Někdy vybírají příspěvky, jindy využívají hlavně různé formy dotací. Ty obecně nevnímáme až tolik kladně, ale jsou tady a v některých případech mají své opodstatnění. Pokud se z nich nestává nástroj boje o politickou moc. Což minimálně v Újezdě nad Lesy platí již několik let.
S podivem však je, že doposud nebyl nikým vytvořen systém efektivní vzájemné pomoci mezi (resp. pro) spolky. Něco jako předávání si zkušeností s žádostmi o dotace a koncept vzájemné pomoci. Zejména od těch politiků, kteří byli (jsou) ve vedení radnice, umí získat peníze mimo náš grantový a dotační systém a často jsou i přímo nebo nepřímo spojeni s nějakým spolkem. Přesto si valí tu svoji finanční kuličku sobecky sami, aniž by těm, kteří veškerému tomu papírování kolem žádostí tolik nerozumí, neumí si dobře poradit s vyhledáním grantů a dotací, pomohli, a naučili je, jak si mohou sami také pomoci.
Spokojený spolek, který bude mít finanční podporu i mimo Újezd, bude mít na svých akcích také spokojené návštěvníky a bude dobře propagovat nejen sebe, ale i Újezd nad Lesy. Rádi bychom proto, aby městská část vytvořila jakousi knihovnu a databázi s know-how “Jak na granty a dotace mimo Újezd nad Lesy” a poskytla organizační zastřešení.

PODPOŘÍME PRAVIDELNÉ KONCERTY A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Občas zde nějaký koncert probíhá, sem tam nějaké to představení. Ovšem chybí určitá pravidelnost a také určité ukotvení, že třeba první středu v měsíci je v Újezdě koncert a druhou středu divadelní představení, třetí středu výstava obrazů s literární tvorbou atd. Je to běh na dlouhou trať, ale vyplatí se. Újezd může být místem kulturního setkávání, což mimochodem zvýší i poptávku po ubytování, po stravování, pohostinství.
Dalším setkáváním mohou být hudební a kulturní soutěže, nebo přehlídky začínajících hvězdiček. Místních i přespolních. Máme příjemný divadelní sál a vyplatí se do něj investovat. Nákup kvalitního klavíru se po čase zaplatí, stejně jako vybudování bočního vchodu či zázemí pro umělce.

OTEVŘEME OTÁZKU STACIONÁŘE A DOMOVA PRO SENIORY
Věc, se kterou jsme vstupovali do voleb už v roce 2010. Tehdy věc neměla v radě MČ přílišnou podporu, přesto se nám podařilo předjednat na více stranách peníze na výstavbu. Ovšem nevyřešenou otázkou zůstal následný provoz. Nicméně dnes je více možností, kde čerpat, i více míst, kde získat zkušenosti. Jen doufáme, že pro tento bod najdeme dost partnerů v zastupitelstvu. Je to ale též jedno z témat, ze kterého může vzejít otázka pro referendum.

SBÍRKOU PRO KAPLIČKU OŽIVÍME ZAPOMENUTÉ TRADICE
Tohle je taková spíše vzpomínková věc. Věc připomenutí tradic. Kdysi tu byl kostel a jestli někdy bude nový, těžko říci. Už několik let o něm slýcháme řeči, ale nevidíme skutky. Když ovšem kapličky hezky vypadají a jsou udržované, najdou si své místo mezi obyvateli. Bývají kupříkladu místem různých setkání, cílů, výletů apod. Myslíme si, že i v dnešní době může jít o jedno z míst společného debatování, hledání společných témat, prostě zlepšení místa, aby se nám tu žilo ještě lépe. A nezůstaneme jen u kapličky, ale budeme se věnovat i ostatním památkám, které mají vztah k újezdské historii.

ZAVEDEME VYUŽÍVÁNÍ REFEREND
O referendu jsme toho v minulosti napsali hodně. Jsou země, které je běžně využívají ke všeobecné spokojenosti. Proč bychom je tedy nemohli využívat i v Újezdě? Vždyť se nemusí vždy jednat o velké referendum pro celý Újezd, ale jen o jeho určitou část. Můžeme se tak občanů ptát a nechat je rozhodovat o věcech obecně menšího významu, ale v daném místě pro občany významné. Myslíme si, že si pak různých změn, úprav atd. občané nejen více váží, ale také o ně pečují. Referendum je vhodné propojit i s participativním rozpočtem. Zjednodušeně by se dalo říci, že zatímco u prvního řešíme nejdříve cíl a pak zdroje, u druhého je tomu obráceně. V obou případech jde ale o výrazné zapojení místní komunity do veřejného života.

ZBAVÍME ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ CENZURY
Do pravidel pro vydávání zpravodaje byly politickým vedením hlavně v letech 2010 – 2014 zavlečeny prvky, které nejen cenzuru umožňují, ale přímo ji i stanovují. V tomto směru ani v novém volebním období moc změn nenastalo. Píšeme o tom často. Problém je, že moc aktivních občanů není, kteří by do zpravodaje psali, takže se s ní nepotkají. Nicméně neotiskovat příspěvky jen někomu je cenzurou. Neotisknout příspěvek, který reaguje na sloupek zastupitele, je také cenzurou. Stejně tak je cenzurou neotištění příspěvku překračující diskusi jednoho čísla. A když k tomu přidáme neskutečnou servilnost většiny šéfredaktorů Újezdského zpravodaje, máme tu smrtící koktejl pro svobodné názory a informace. Zkrátka a jednoduše, pravidla bude třeba přepracovat a uvolnit ve prospěch svobody slova a poskytování informací.

CHCEME OTEVŘENOU A PŘÁTELSKOU RADNICI
S otevřeností radnice se potýkáme často. Nejde ale vysloveně o špatnou otevřenost státní správy (úředníci), ale spíše samosprávy (politické vedení). Nicméně úředníci někdy na náš vkus až příliš poslouchají politiky, místo aby byli více nezávislými úředníky. Například zveřejňování a posílání vyžádaných dokumentů v poslední možný den určité lhůty má charakter jakési úřednické prokrastinace a toto oddalování se u nás děje především na příkaz politiků v radě.
S tím ovšem souvisí i pohled na radnici a její přátelskost. A nemusíme ani chodit do minulosti. Odstrašujícím příkladem jsou dopisy rozeslané v létě občanům stran údajně podvodných podpisů na listinách k referendu. Listinách, které byly na úřad doručeny už v lednu a měly být zkontrolovány do 15 dní. Přesto úřadu trvalo půl roku, než dopisy rozeslal, zato krátce před volbami. Takové věci se nesmí dít. Je nutné osvobodit úředníky od politické zvůle. A to mají v rukou právě politici.
Otevřená a přátelská radnice také směrem k občanům zveřejňuje videozáznamy ze zasedání zastupitelstva, stejně tak materiály, které se mají na něm projednávat. V případě zásadních změn nestaví občany před 
rozhodnutou či dokonce již hotovou věc, ale zapojuje je do diskuze i o věcech zatím „nerozhodnutých a nehotových“.

ZPRŮJEZDNÍME ÚJEZD PRO CYKLISTY
Před mnoha lety schválený dokument související s jednosměrkami je po nedávném zrealizování v některých oblastech místo pomocí spíš problémem. Bude nutné jej komunikovat s občany i odborníky a řešit. Je třeba ale nechat zaznít hlasy všech, abychom novým řešením nevytvořili další problém. Bohužel vynaložené peníze už nám nikdo nevrátí.

NEJSME TAK STAŘÍ, ABYCHOM MYSLELI JEN NA DŮCHOD, A NEJSME TAK MLADÍ, ABYCHOM MYSLELI JEN NA KARIÉRU
Tímto větným spojením chceme směrem k občanům vyslat vzkaz, že nejsme naivní neználci ani namachrovaní mladíci bez životních zkušeností a už vůbec nehledáme nějaký politický výtah k moci a k budování kariéry.
Nejsme ale ani ve věku zasloužených procházek a poklidného sypání ptáčkům.
Jsme prostě parta aktivních lidí různého věku, která v Újezdě bydlí, má své zájmy, podnikání i zaměstnání. A potkali jsme se nad různými problémy v městské části, které chceme řešit. Mnozí z nás mají i zkušenosti s vedením firem či společností a tyto zkušenosti chceme s rozvahou dát ve prospěch obyvatel Újezda.

MÁME ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI I VZDĚLÁNÍ
Naše působení je dostatečně známé z činnosti Spolku Oko, 8letého působení v zastupitelstvu a některé osobní informace stran životních zkušeností a vzdělání najdete v našich osobních vyjádřeních.

ÚJEZD JE PRO NÁS SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTÍ
Bez srdce to prostě nejde. Něco vás musí k místu, kde žijete, vždy nějak přitahovat a poutat. A to je především otázkou srdce, méně pak rozumu. Každý máme v oblibě něco jiného, ale kde v Praze můžete současně jít například na houby, borůvky, ostružiny, sledovat černou zvěř, vysokou zvěř, nutrie, chytat ryby, jít si zaběhat do lesa a mnoho dalších věcí a přitom být vlakem za 20 minut v samém centru Prahy? To je prostě unikátní kombinace. A na předávání a rozvíjení těchto příjemných a libých pocitů jakéhosi patriotismu se chceme podílet. Všemožným iniciováním, osvětou, podporou různých akcí apod.

OPUSTÍME PŘEKONANÉ DĚLENÍ NA KOALICI A OPOZICI
Za dobu působení Patriotů v zastupitelstvu nám vždy nesmírně vadilo, že hlasování probíhala ve stylu koalice je PRO a opozice PROTI. Představa, že koalice zná a ví vždy vše nejlépe, je mylná. Proto si myslíme, že koaliční smlouva by neměla být buď vůbec sepsána, nebo by neměla být sepsána tak, aby koaliční zastupitele vedla ke stádovitému hlasování, ale k hlasování ku prospěchu obyvatel. V takovém případě by byl totiž lépe, svobodně a zodpovědněji naplňován i získaný mandát každého zastupitele.
Řešení spatřujeme v co největším zapojení všech zastupitelů do práce pro Újezd. Toho lze dosáhnout širokým rozdělením kompetencí a gescí mezi zastupitele, v zapojení více volebních stran a v rozšíření počtu členů v radě městské části, včetně jmenování více místostarostů. Opozicí by pak mohl být konstruktivní kontrolní pohled obyvatel a postoj institucí, se kterými bude nutné jednat a jistě i mnoho věcí vyjednat (magistrát, ministerstva apod.).

JSME PATRIOTI
Naše kandidátka je téměř z poloviny tvořena starousedlíky, resp. kandidáty, kteří se v Újezdě nad Lesy narodili a dodnes zde žijí. Někteří doslova celý svůj život. Pokud bychom za starousedlíky považovali už i kandidáty, kteří zde žijí alespoň jednu generaci, řekněme minimálně čtvrt století, je naše kandidátka ze dvou třetin tvořena lidmi, kteří své místo, kde žijí, velmi dobře znají. Vítaným doplněním je pak třetina kandidátů, kteří zde žijí jen několik let až téměř čtvrt století a přinášejí i pohledy z venku, nezatížené újezdskou historií. Takové složení, myslíme, dobře pokrývá skladbu obyvatel Újezda nad Lesy. Jsme pak jako tým patriotů, který je občanům schopen lépe naslouchat a rozumět.
Volby pro období 2018 – 2022