Volba prezidenta USA – prosinec 2020

22. 12. 2020 Praha

Zprávy věnované volbě prezidenta 

17. 12. 2020 Washington, D. C.

"Velká kniha" demokratického klamání 

Peter Navarro, ředitel Office of Trade and Manufacturing Policy (Úřad pro obchod a vytváření politiky při Bílém domu) zveřejnil 36stránkovou zprávu o obvinění z volebních podvodů, které jsou „více než dostatečné“ k tomu, aby prokázaly vítězství D. J. Trumpa.
Všímá si spravedlnosti a integrity prezidentských voleb zkoumáním šesti rozměrů údajných nesrovnalostí ve sporných státech a dochází k závěru, že jsou tak konzistentní, že jde o koordinovanou strategii, která okatě volby neukradne, ale přikloní ve prospěch tandemu Biden-Harris. Ať už jde o podvody voličů, nesprávnou manipulaci s hlasovacími lístky, procesní fauly, nedodržování předepsaných ochran, nesrovnalosti hlasovacích strojů a značné statistické anomálie.
Všechny popsané problémy se vyskytly ve dvou klíčových státech, šest států mělo téměř všechny. Zahrnuto do důkazního zkoumání bylo více než 50 soudních sporů, rozhodnutí a tisíce různých prohlášení. Dále pak jedno svědectví, analýzy think tanku a právních kanceláří, videa a fotografie, komentáře a tisk.
Zpráva dále cituje čestná prohlášení o zneužití starších a nemocných občanů „odcizením jejich identity a hlasů“ a obviňuje demokraty z používání pandemie koronaviru k uvolnění požadavků na identifikaci voličů do té míry, že podvody s hlasovacími lístky proklouzly nepozorovaně. Dále uvádí znehodnocení voleb mrtvými voliči. Například v Georgii byl počet zemřelých cca roven rozdílů hlasů ve prospěch Joe Bidena. Incidenty ve Wisconsinu a Pensylvánii, přinesly započítání nelegálních hlasů.
I jen toto málo zjištěných nesrovnalostí s hlasovacími lístky stačí k vítězství Trumpa, pokud by byly označeny za nezákonné.
22. 12. 2020 Georgia a Pensylvania

Podvody prosakují 

Senátní výbor Georgie zkoumal průběh voleb a následných stížností. Nalezl tolik nedostatků, pochybení a nesrovnalostí, že doporučil zákonodárcům, aby zrušil certifikaci výsledků voleb.

Podrobnosti připravujeme...

V Pensylvánii byla otočeno skoro 200 tis. volebních hlasů.
  • 161 774 záznamů má změny
  • 128 969 dat bylo vrácených
  • Od 3. listopadu bylo smazáno 13 450 hlasovacích lístků!!
  • 10 415 nemá poštovní datum návratu
  • 5 052 aplikací bylo vrácených po odeslání hlasovacího lístku
  • 1 034 aplikací schválených po vrácení aplikace
Celkově je 191 725 hlasovacích lístků vykazuje anomálie, nezákonnost a podivné změnami.

Podrobnosti připravujeme...

14. 12. 2020 Antrim, Michigan

Předběžná zpráva o forenzním auditu

Ve zkratce se v ní uvádí:
Dospěli jsme k závěru, že volební systém Dominion záměrně a účelně obsahuje chyby k vytváření podvodů a ovlivnění výsledků voleb. Ty nelze certifikovat, neboť nejdou ověřit pro chybovost strojů nebo softwaru. Protože se však používají stejné stroje a software v dalších 48 okresech Michiganu, jsou zpochybněny výsledky voleb ve státě Michigan.
Výsledky naznačují možné narušení kybernetické a národní bezpečnosti.
Známé překlopení 6000 hlasů z Trumpa na Bidena nebylo lidskou chybou.
Povolená míra chybové tolerance je stanovena na 0,0008 %. Z tabulkového protokolu ale plyne, že z 15.676 akcí bylo 10.667 chybných, což představuje chybovost 68,05 %. Jde o závažnou bezpečnostní chybu pro poctivé volby a systém Dominion nesplňuje požadované federální předpisy.
V Central Lake Township bylo zrušeno 1.222 hlasovacích lístků z celkového počtu 1.491 odevzdaných hlasovacích lístků, což má za následek 81,96 % míru odmítnutí.
Systém je navržen tak, aby vytvářel chyby a velké množství hlasovacích lístků bylo hromadně vyhodnoceno bez dohledu a transparentnosti volebním personálem.
Tento systém nemohl řádně projít testováním nebo mít osvědčení pro volby 2020.
Proces rozhodování o hlasovacích lístcích s „chybou“ je nejjednodušším způsobem k ruční manipulaci, ale nedostatek položek o takových rozhodnutích neumožňuje určit odpovědnost jednotlivých osob. Dospěli jsme k závěru, že tyto a jiné záznamy byly ručně odstraněny a neexistuje pro to rozumné vysvětlení.
V systému byla provedena aktualizace u ImageCast Precint Kart 23. 10. 2020 a 5. 11. 2020, což je porušením volebního zákona, pokud přístroje neprošly novou certifikací (přístroje nelze v období voleb aktualizovat - ochranná lhůta 90 dnů)
Stroje mohly být připojeny k internetu, čímž byla porušena volební bezpečnost a integrita.
V době našeho soudního vyšetřování byly volební datové balíčky přesunuty na nezabezpečené plochy počítačů a nezašifrované pevné disk. To prokázalo významnou a fatální chybu v bezpečnosti a volební integritě.
Bezpečnostní aktualizace Microsoft nebyly instalovány a balíčky byly snadno zranitelné.
Počáteční konfigurace počítače je z roku 3. 10. 2018, konfigurace serverového softwaru ze 4. 10. 2019, pevný disk není šifrován (útočník může připojit svůj pevný disk a změnit jakýkoliv soubor), databáze serveru Microsoft SQL Server není chráněna heslem. Hesla systému Democracy Suite se opakují a sdílí, antivirus je starý 4,5 roku, aktualizace systému Windows jsou staré 3,86 roku.
To prokázalo významnou a závažnou chybu v zabezpečení a ve volební integritě.
Systém správy Dominion umožňuje, že každý, kdo má přístup ke sdílenému správci může změnit celé hlasování i anonymním způsobem. V protokolech jsme zjistili, že byl povolen hlasovací algoritmus RCV nebo hodnocené volby, což umožňuje změnit celkový výsledek na základě bodů, nikoli hlasů.
Konfigurační protokoly softwaru Dominion v možnostech odklánění ukazují, že všechny hlasovací lístky byly zaslány k „posouzení“ volebnímu pracovníkovi, který rozhodl, komu hlasy udělit a koho vyhodit do koše.
V listopadu 2020 ve 13:53:09 se uživatel neúspěšně pokusil o vynulování výsledku voleb. Toto je přímý důkaz o pokusu o neoprávněnou manipulaci s důkazy.
14. 12. 2020 USA

Databáze volebních podvodů

Současná snaha nepřipustit k soudnímu projednání žádný návrh s volebním podvodem je zarážející. Někdy bývají návrhy soudy označeny i dost dehonestujícím způsobem. Jakoby v minulosti podvody neexistovaly a všechny současné návrhy byly jen nesmysly. Levicová - většinová média toto ochotně šíří a dav papouškuje. Pravda ale bude spíš jinde. Soudy si alibisticky řekly, že budou raději přepjatě nezávislé (až neférově) a nechají spor o výsledku voleb vyřešit politiky. A tak se tedy i stane.
Neškodí proto podívat se, jaké volební podvody se v minulosti děly a soudy je projednávaly a od/soudily. Vpravo je brožura volebních podvodů v pdf a zde pod textem můžete kliknout na on-line vyhledávání případů podle místa.
13. 12. 2020 FOX NEWS

Média kryla skandál Huntera

Joe Biden popírá své zapojení v čínských aktivitách syna. Jenomže podle uniklého e-mailu Hunter Biden v roce 2017 požádal generální ředitelku Švédského domu ve Washingtonu DC Cecilii Bruwningovou o vyrobení čtyř klíčů pronajatých prostor pro jeho nové „kancelářské partnery“, kterými měli být Joe Biden, Jill Biden a Jim Biden (otec, bratr a strýc). Současně plánoval kanceláře sdílet s „vyslancem“ předsedy čínské energetické společnosti.
Hunter Biden čelí spoustě obvinění, ale média mlčela jak mohla. Více se dočtete v článku Hunter Biden requested keys for new 'office mates' Joe Biden, Chinese 'emissary' to CEFC chairman, emails show
Autor: Thurmant – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33821002
7. 12. 2020 Valdosta, Georgia

Z letadla rovnou mezi fanoušky

Malý pozdrav ze setkání. Po něm prezident ihned nastoupil do letadla a zase odletěl. Bylo to jakoby přijel a odjel taxíkem...
9. 12. 2020 Texas

 Texas vs 4 státy

Texas je nyní ten, kdo "půjde" k Nejvyššímu soudu, nikoliv team Trump.
Zajímavá je část žaloby věnovaná výpočtu statistické pravděpodobnosti události. Podle ní je výhra J. Bidena ve všech čtyřech obžalovaných státech současně - Gruzii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu - menší než 1 ku 1 000 000 000 000 000, že taková událost nastane.
A stejně vychází při srovnání výkonu J. Bidena s výkony H. Clinton v roce 2016 a vystoupení D. Trumpa v roce 2016 a 2020. Toto je jeden z nepřímých důkazů o podvodu, ale v soudním sporu moc naděje nepřinese.
Jiná část upozorňuje na obrovský nárůst korespondenčního hlasování v Georgi, přesto míra odmítnutých případů byla v roce 2016 větší 17 krát!! Při stejném odmítnutí i letos by to ale znamenalo, že prezident Trump by měl o 25.587 hlasů víc, což by znamenalo vítězství.
12. 12. 2020 Texas

Nejvyšší soud žaloby zamítl

Nejvyšší soud náhle odmítl žalobu státu Texasu, Donalda J. Trumpa a 20 podporujících států...

Návrh státu Texas na povolení podat stížnost byl zamítnut, protože Texas není dostatečně aktivně legitimován (není oprávněn podat žalobu) podle článku III. ústavy. Hlasování nebylo zatím zveřejněno, ale podle levicové CNN takto podaná žaloba nezískala u žádného ze soudců plnou podporu.
Texas soudu neprokázal oprávněný zájem na způsobu, jakým jiné státy provádějí své volby. Všechny ostatní nevyřízené návrhy byly zamítnuty jako diskutabilní.
Soudce Alito (připojí se i soudce Thomas) prohlásil, že dle jeho názoru soud nemá pravomoc popřít diskreční právo (soud si může důkazy, které nepředkládá ani jedna ze stran, opatřovat sám) u podání stížnosti, která spadá do jeho původní jurisdikce. Proto by vyhověl návrhu na podání stížnosti, ale další podporu by nepřiznal (nechal by dokončit volební výsledky v žalovaných státech). Dále se již nevyjádřil k žádné otázce, ani nevyjádřil žádný názor.
Komentář
Soudy návrhy na předložení důkazů nepřipouštějí, nikoliv zamítají, jak píší naše mainstreamová a levicová média. Ona se sice za levicová nepovažují, ale toto zmatení novinářského ducha postihlo i spoustu voličů. Podporují Bidena, ale současně do krve nenávidí Čínu a její komunistický režim. Vtip je v tom, že klany Bidenů a Harrisů velmi dlouho a intenzívně spolupracují s komunistickým režimem v Číně. Naše média holt v mozkovnách voličů odvádějí skvělou práci.
Snahou soudů může být neotevřít stavidla nepokojům, ale ta se stejně pomalu otevírají a k Americe se přiblížilo strašidlo občanské války... Svoboda a demokracie se někdy musí hájit i kolty a pistolemi. Proč? Protože D. Trump už asi vyčerpal všechny možnosti soudní a je v časové tísni. Zbývá mu zvítězit buď politickou cestou nebo za pomoci stanného práva, k čemuž použije Executive Order (viz článek z 8. 12. níže - "Zkrácená verze projevu z 2. 12. 2020" ), ustanovení o vměšování cizí mocnosti do voleb.
Mohlo by se stát, že volitelé nakonec nebudou potvrzeni zákonodárci států v množství potřebném k dosažení čísla 270. A tak rozhodnou federální zákonodárci. Pokud alespoň jeden člen dolní a současně jeden člen horní zákonodárné komory namítne, že volby byly nějak "cinknuté", určí prezidenta na další 4 roky současný víceprezident. A to je sympaťák Mike Pence, který zastupuje D. Trumpa a moc o něm neslyšíme. Koho zvolí je asi zbytečné psát.
Foto Air Force One
By North Charleston from North Charleston, SC, United States; cropped by Beyond My Ken (dyskusja) 04:48, 19 March 2017 (UTC) - Boeing 787-10 rollout with President Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57202979
10. 12. 2020 Illinois

 Korupce Huntera Bidena

Mark C. Curran, bývalý šerif Lake County v Illinois, právník a kandidát do amerického senátu, dnes uveřejnil zprávu o rozsáhlé korupci syna Joe Bidena. Je to tedy síla...

Hunter_Biden_uvodni_stranka
Stáhnout nebo zvětšit

 

10. 12. 2020 CNN

Trump se připojil k Texasu

Prezident se připojil k žalobě a CNN neopomněla uvést, že podávající právník John Eastman je znám rasistickou konspirační teorií, že K. Harrisová není způsobilá pro roli víceprezidentky, protože její rodiče jsou přistěhovalci. Uf.

Trump_ae_pripojil_k_Texasu_No. 22O155 Original Motion to Intervene
Stáhnout nebo zvětšit

 

11. 12. 2020 USA

Aktuální seznam žalujících u SCOTUS

Aktuální seznam států USA, které jsou spojeni v texaské žalobě u Nejvyššího soudu USA (SCOTUS) pro porušení ústavy čtyřmi státy (Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin) v prezidentských volbách.

21 států

Alabama
Arizona
Arkansas
Florida
Idaho
Indiana
Kansas
Louisiana
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
North Dakota
Oklahoma
South Carolina
South Dakota
Texas
Tennessee
Utah
West Virginia
Wyoming

8. 12. 2020 Texas

Texas žaluje u Nejvyššího soudu

Texaský generální prokurátor Ken Paxton podal žalobu proti čtyřem státům, Georgii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu u Nejvyššího soudu USA, který ji přijal a vyzval žalované státy, aby se do čtvrtka vyjádřily.
Má jít o zneužití pandemie COVID-19 k ospravedlnění ignorování federálních a státních volebních zákonů a nezákonné přijímání změn na poslední chvíli, čímž došlo ke zkreslení výsledků voleb.
"Důvěra v integritu našich volebních procesů je posvátná a spojuje naše občany a státy v této Unii dohromady," uvedl Paxton ve svém prohlášení. "Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin tuto důvěru zničily a ohrozily bezpečnost a integritu voleb. Porušily zákony přijaté jejich řádně zvolenými zákonodárci, čímž porušily i ústavu.“
Podle Paxtona poškodily nejen své občany, ale i Texas a ostatní státy, které uspořádaly zákonné volby. Texas žádá, aby Nejvyšší soud zahájil nápravu.
Porušily žalované státy volební doložku tím, že nelegislativně přijaly opatření ke změně volebních zákonů? Tyto nelegislativní změny usnadnily odevzdání a sčítání hlasovacích lístků v rozporu s právem státu, čímž porušily doložku voličů z článku II, oddílu 1, doložky 2 ústavy USA. Těmito protiprávními činy obžalované státy nepoškodily pouze integritu hlasování svých vlastních občanů, ale svým jednáním rovněž znehodnotily hlasy občanů ve státě žalobce a v dalších státech, které zůstaly loajální ústavě.
"Volby do federálního úřadu musí odpovídat federálním ústavním standardům. Většina spěšných rozhodnutí učiněných místními soudci a úředníky nebyla schválena státními zákonodárci, což je obcházením ústavy.“
Bez volitelů žalovaných států má prezident Trump 232 a bývalý viceprezident Biden 234 volitelů. Pokud obžalované státy nebudou schopny certifikovat chybějící volitele do 270 a více, nebude mít žádný kandidát většinu. V takovém případě volby podle dvanáctého dodatku k ústavě USA rozhodne Sněmovna reprezentantů USA.
9. 12. 2020 Missouri

17 státu podporuje Texas

Sedmnáct států pod vedením Missouri se ve středu (9. 12.) u Nejvyššího soudu připojilo k Texasu proti čtyřem státům, které porušily volební zákony.
Seznam států: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Severní Dakota, Oklahoma, Jižní Karolína, Jižní Dakota, Tennessee, Utah a Západní Virginie se spojily s Missouri. Později se ještě připojil Arizona a Kentucky. Prezident Trump oznámil, že federální vláda se připojí s žalobou na podporu Texasu.
Dělba moci mezi státy nesmí oslabit hlasy voličů protiústavní správou voleb, když do pravomocí zákonodárných sborů zasahují soudci a úředníci. Tím nahrávají podvodům při korespondenčním hlasování.
10. 12. 2020 Coffee, Georgia

 "Ne" certifikaci volebních výsledků

V okrese Coffee tento týden odmítli potvrdit elektronické výsledky voleb, protože nejsou schopni potvrdit u elektronických přepočítávacích strojů opakovaně důvěryhodné výsledky.
"Neměl by být používán žádný systém, finanční, hlasovací ani jiný, který je neopakovatelný a nespolehlivý." Požadovat certifikaci zjevně nepřesných výsledků neslouží ani cíli volebního systému, ani nesplňuje zákonnou povinnost certifikovat elektronické přepočítání, “ stojí v dokumentu.

5. 12. 2020 Georgia

Smrtelná “nehoda” ve státě Georgia

Jen den poté, co guvernér Georgie Brian Porter Kemp po shlédnutí podvodů vyzval k přepočítání volebních hlasů srovnáním podpisů na hlasovacích lístcích a obálkách, tragicky zahynul přítel jeho dcery Harrison Deal. Jde o podivnou shodu náhod?
Harrison studoval na University of Georgia a od léta pracoval pro Kelly Loefflerovou, republikánskou senátorku. Stejnou školu navštěvuje Lucy Kemp, dcera senátora B. P. Kempa, přítelkyně Harrise.
Tři dny před svou smrtí umístil Deal na Facebook forografii, na které je spolu s guvernérem, jehož v komentáři chválil.
K tragické dopravní nehodě došlo 4. prosince v 10 hod. dopoledne na silnici I-16 East asi 14 mil západně od  Savannah u města Pooler. Při srážce tří vozidel mělo dojít u všech k požáru, jedno auto ale zcela plameny pohltily. Podle neoficiálních zpráv srážku doprovázelo něco, co připomínalo výbuch. 
Zdroj:
Informace se různí, nehoda je předmětem vyšetřování.

4. 12. 2020 Washington, DC 22202

A co na to Pentagon?

O tom, že události v USA jsou kybernetickou válkou a jde o puč s vměšováním cizí mocnosti (Číny) píšeme už několik dní. Proti zrádcům a nepřátelům by ale mohly být aktivovány vojenské operace. Veškeré další kroky proti zkorumpovaným úředníkům nelze už řešit jinak. Takto je vnímáno sdělení z projevu prezidenta Trumpa v prvních dvou minutách, kdy připomíná, jaké má povinnosti.
Pokud chcete jít více do podrobností, tak zde je dobrý článek Trump invokes foreign ... , který události v USA popisuje z pohledu možností D. Trumpa vedoucích k zastavení převratu, šikovně krytého ve volbách.
8. 12. 2020 Praha

Zkrácená verze projevu z 2. 12. 2020

Znamenají první dvě minuty projevu aktivování Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election, který D. J. Trump podepsal 12. září 2020? Pokud by Tump neměl podezření, že dojde k pokusu ukrást volby, je nepravděpodobné, že by takové nařízení vydal. Otázkou je, zda již past sklapla.
Autor fota Pentagonu: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force, Public domain, DF-ST-87-06962

 

3. 12. 2020 Washington Times

207,5 mil. dolarů pro Trumpa¹

Republikánský národní výbor a prezident Trump dokázali od voleb vybrat pro další boj úctyhodných více jak 200 mil. dolarů.
Finanční prostředky shromáždil dále tým Trump Victory, Trump Make America Great Again Committee a Save America, nový politický akční výbor, jehož cílem je zvrátit vítězství předpokládaného nově zvoleného prezidenta Josepha R. Bidena. 
Zdroj:
¹ Trump, RNC raise more than $200 million since Election Day

3. 12. 2020 Arizona

Náhradní lístky mění hlasování

Soudem povolená kontrola náhradních lístků potvrdila 2 % chybovost.
Tyto hlasovací lístky nahrazují poškozené či přístroji nečitelné lístky. Z náhodně vybraných 100 ks u jednoho při načtení přístroje převedly hlas pro Trumpa na Bidena, u druhého označily přístroje lístek za neplatný.
Rozdíl v Arizoně mezi oběma kandidáty je cca 10 tis. hlasů, což je nepatrný rozdíl 0,3 %. Odhalená “chybovost” je proto schopna změnit výsledek hlasování, protože by se týkala ca 90 tis. hlasů. Nyní bude provedena kontrola 2500 lístků z 28 tis. duplicitních.

4. 12. 2020 Arizona

Tisková zpráva zákonodárců

Představitelé arizonské sněmovny reprezentantů a senátu vyzvali k okamžitému provedení "forenzního auditu" softwaru a hlasovacího zařízení Dominion v kraji (okrese) Maricopa.
Rozhodli se tak po mnoha telefonických dotazech i se zástupci kraje. Značný počet voličů se domnívá, že došlo k podvodu, k nesrovnalostem a chtějí ujistit voliče, že výsledky voleb jsou správné a navrátit jejich důvěru ve volby.
Republikánská předsedkyně Maricopy (Linda Brickmanová) vypověděla před zákonodárci, že s demokratickým partnerem viděli vícekrát, jak se z hlasu pro Trumpa stal hlas pro Bidena při zavádění náhradních hlasovacích lístků do přístrojů Dominion, za ty, které přístroje nedokázaly přečíst. Svědectví učinila v místopřísežném prohlášení pod přísahou. Jaká byla nápravná opatření této "chyby" se nedozvěděli, jen pár slov, že si asi mysleli, že stroje nefungují správně.
1. 12. 2020 Akron, Ohio

WTPC požaduje stanné právo¹

Zdroje:
¹ Tisková zpráva - WTPC Calls for Trump to Declare Limited Martial Law

 

 

 

Stránky obsahují velké množství informací. Občas z nich budeme čerpat, ale doporučujeme k samostatnému prostudování. Za přečtení stojí:  
  • Tisková zpráva - výzva pro prezidenta, otištěná jako celostránkový inzerát ve Washington Times, aby vyvolal omezené stanné právo ke konání nových voleb pod dohledem armády, pokud zákonodárci, soudy a kongres nebudou dodržovat ústavu.
  • Demokratická strana je ve skutečnosti komunistickou stranou vlastněná Čínou. Je přiložen seznam komunistů a socialistů v Kongresu USA.
  • Najdete zde informace o Antifě, BLM atd. a různá videa.
  • Kamala Harris má blízko ke komunistům
Pro případ, že by stránka byla zablokována, děláme zálohy stránek (obvykle překopírováním, v pdf nebo v jpg), ale vzhledem k objemu jen přes Google překladač. Není dokonalý, ale pro pochopení významu často postačuje.
2. 12. 2020 Washington, D. C.

Asi nejdůležitější projev prezidenta

Emotivní projev lze shrnout tak, že zpočátku prezident mluví o dodržování ústavy a voleb a zřejmě naznačuje, že US Army by mohla mít práci, protože Amerika je napadena zevnitř. Dále znovu popisuje různé podvody.
2. 12. 2020 USA

Stanné právo, tribunály a vyšetřování zrady

3hvězdičkový generál Thomas McInerney ve výslužbě se veřejně angažuje na podporu Trumpa a nemluví o volebních podvodech, ale o velezradě a koordinované snaze svrhnout vládu a žádá pozastavení činnosti "Volební vysoké školy Spojený států".
Generál patří k významné skupině 235 důstojníků ve výslužbě, kteří otevřeným dopisem podporují D. Trumpa². Ti požadují zabezpečené hranice a dodržování zákonů. Odmítají nepřátelství demokratů k policii, jejich příslib k návratu ke katastrofální íránské jaderné dohodě i plánovaným škrtům ve vojenských výdajích, které oslabí USA.
Generál je sice mnohdy označován za kontroverzního, leč úspěchy mu nelze upřít.³ A co je kontroverzní dnes, nemusí být zítra.
Požaduje použití "zákona o povstání" pro závažnost kybernetického válečného útoku na Spojené státy a zahájení hromadného zatýkání pod vojenskou autoritou podobně jako tak učinil Abraham Lincoln v r. 1861 a Franklin Delano Roosevelt v r. 1942.
Potvrzuje dřívější informace o CIA, systému Hammer a Scorecard pro ovlivňování voleb (použito v Dominionu). Pokud se stali nepoctivými, zkorumpovanými nebo se zbláznili guvernéři, soudci a volební úředníci a úmyslně se zapojili do koordinované a zrádné volební manipulace, aby dosáhli svržení prezidenta, může se prezident obrátit na vojenské tribunály a autoritu. Ty má zahájit hromadné zatýkání a převzít korporace, které se aktivně snaží podkopat Spojené státy. To by se týkalo hlavně skupiny Big Tech (Facebook, Twitter, Google atd.) a levicových médií, která se podílela na volební manipulaci, jejíž cílem je uvržení národa do zoufalství.
Pozastavuje se například nad koordinovaným (stejný den a čas) zastavením sčítání hlasů v pěti státech, v čemž vidí zradu, neboť nikdy se nic takového nestalo. Dokud nebudou nesrovnalosti vyřešeny, nelze provést inauguraci prezidenta. Jinak šlo o poslední "svobodné" volby. Ale věří, že i poctiví demokraté nechtějí pokřivené volby.
Hlavní body z rozhovoru s bývalým generálem:

To, co se stalo v Americe, nebyl jen „podvod s hlasováním“, ale spíše „kybernetická válka“. Jednalo se o válečné činy proti Americe využívající zbraně a techniky kybernetické války ke svržení vlády prostřednictvím zmanipulovaného volebního procesu.

McInerney vyzývá prezidenta Trumpa, aby použil zákon o povstání, pozastavil Habeas Corpus (pozn. zákaz zatknout bez soudního nařízení), vyhlásil stanné právo a nasadil armádu k zabavení a zabezpečení všech hlasovacích strojů.

Šest až deset států bylo koordinováno pomocí kybernetické války, aby se změnil výsledek voleb. "Jedná se o vlastizradu." Zapojeno bylo také Rusko, Čína a Írán, což přispělo ke zradě.

FBI a DOJ (pozn. Min. spravedlnosti) jsou úplně AWOL (pozn. mimo), aniž by zvedli prst.

Chris Krebs z CISA lhal, když tvrdil, že volby jsou „dokonalé“. Toto je „spoluvina na zradě“ a Krebs je součástí "deep state".

Prezident Trump musí vyhlásit národní mimořádnou událost na základě EO (pozn.: Executive Order - Výkonné nařízení prezidenta - ten musel už tehdy vědět, že volby budou podvodem a zradou) ze dne 12. září 2018, který jmenuje kroky a sankce za „cizí zásahy“ do amerických voleb.

Trump by se měl také dovolávat zákona o povstání. Musí pozastavit Habeas Corpus, jak to A. Lincoln a F. D. Roosevelt udělali v dobách války. Demokraté, Rusové, Číňané a Írán, vedli do očí bijící kybernetickou válku proti Americe.

Prezident musí „začít tyto lidi okamžitě zatýkat [v rámci] této národní nouze. Prohlásil bych stanné právo.“

Úředníci z pěti "swing states" (pozn. střídavě vítězící) byli zapojeni do „předběžného plánování“ „zradných činů“. Nejen podvodné hlasování, ale zrada. "Pokusili se tuto vládu převrátit."

Chris Miller je na místě DoD (pozn. Min. obrany), protože „vojenská aktivní služba bude muset potlačit [AntifU a BLM]“.

Prezident by měl pozastavit zasedání 14. volební akademie a zahájení nového kongresu 6. ledna.

Odhaduje, že pro Trumpa hlasovalo 85 milionů lidí.

Vojenské tribunály jsou nezbytné, protože řádné soudy to nejsou schopny vyřešit.

Zradní aktéři by měli být zatčeni a obviněni, podrobeni vojenským soudům. Toto je jediný systém spravedlnosti, který je schopen fungovat bez současné úrovně korupce.

Pozastavit inauguraci, dokud nebudou tyto volby plně vyšetřeny.

Lidé požadují tuto akci od prezidenta.

„Toto jsou poslední svobodné volby, které budeme mít“, pokud tento volební podvod neodhalíme. A v Georgii budou volby ukradeny pomocí hlasovacích strojů HAMMER, Scorecard a Dominion.

V Georgii je volby třeba pozastavit, dokud nebude volební podvod plně vyšetřen.

"Tuto korupci nelze přijmout. Je to zrada a musíme vše důkladně prozkoumat.“

Prezident musí podporovat a bránit ústavu Spojených států proti všem nepřátelům, zahraničním i domácím. To jsou domácí nepřátelé. "Jak říká Stalin (pozn. tento masový vrah citát jen převzal), nezáleží na tom, kdo hlasuje, ale na tom, kdo spočítá hlasy."

Lidé v americkém soudním systému nechápou, jak funguje kybernetická válka. Takže jim chybí skutečné pochopení zločinů a válečných činů spáchaných proti USA.

"Vlastnictví a vedení společnosti Fox News je spoluvina na vlastizradě."

Američtí maršálové se měli den po volbách zmocnit všech serverů Dominionu a zajistit je jako forenzní důkaz.

Lidé, kteří změnili hlasy ve strojích, by měli vědět, že budou stíháni za velezradu a může jim hrozit trest smrti.

Vláda sleduje převody hlasovacích lístků na hlasy. "Tam přichází manipulace. Sledujeme to." Tyto informace máme. “

2. 12. 2020 Praha

Falešné počty zhlédnutí - "Dominion" na kanálu YouTube?

Že je dnes mediální hon na Trumpa obrovský, víme, ale že dojde až k nám, to nás překvapilo. Podívejte se na počty shlédnutí videí.
Na YouTube jsme umístili dvě videa s D. J. Trumpem, připojili jsme komentáře, překlady a v závěru videí i krátké rekapitulace, o čem pan prezident mluvil. Překvapilo nás raketové tempo růstu v počtu zhlédnutí po zveřejnění, stejně jako jeho rychlé zpomalování. Nakonec došlo k zastavení počítání. Když jsme se po čase podívali, počty zhlédnutí byly minimální. Je možné, že i YouTube potlačuje zobrazování videí o D. Trumpovi? Zdá se, že ano a antitrumpovská cenzura jede na plné obrátky. I když je možné, že YouTube jen neumí pracovat s čísly, protože i časy délek videí jsou zmatečné. Je to ale přinejmenším nedůvěryhodné.
První video - vlevo od spodu. Po prvním dni mělo 109 tis. zhlédnutí a šířilo se jako lavina, ale po týdnu má najednou něco přes 2 tisíce zhlédnutí a nyní to vypadá, že už jej vlastně nikdo nesleduje.
Druhé video - vpravo. Po hodině má 22 tis. zhlédnutí, ale po dvou dnech má něco přes 600 zhlédnutí.
Edit videí nad čarou 5. 12. 2020 - Délky souhlasí, ale tentokrát z jiného náhledu ukazují pokračující růst sledovanosti - 99 tis. a 206 tis., ale přímo u videí počty v podstatě nerostou. Metrika YouTube chybuje a je otázkou, zda omylem v jiném náhledu neukazuje skutečný stav sledovanosti, které odpovídá šíření mimo YT, zatímco ve své síti YT zobrazování videí potlačuje a nenabízí. U jiných našich videí se toto neděje.

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. 12. 2020 Michigan, Arizona

Trapas pro Spojené státy

Pozorovatelé a přes tucet svědků¹ vypovídali před republikánskými zákonodárci o volebních podvodech a nesrovnalostech. Přímý přenos vysílaly TV OANN a RSBN. 
Řidič kamionu  USPS (pošta v USA) Jesse Morgan¹¹ odvážně dosvědčil, že rozvezl 288.000 vyplněných hlasovacích lístků: „Byly vyplněné, ale z počátku jsem o tom nepřemýšlel. Čekal jsem 6 hodin ..., ale nikdo mi neřekl, co se děje."¹²
Promluvil o neobvyklých změnách a pokynech na trase i o zmizení přívěsu přes noc na druhý den. „Dne 21. října jsem viděl ve svém přívěsu tisíce a tisíce vyplněných hlasovacích lístků se zpáteční adresou rozvezených z New Yorku do Pensylvánie,“ zdůraznil. „Zpočátku jsem si nemyslel, že je to velký problém. Ve skutečnosti jsem cítil, že to bylo opravdu úžasné. Ale jak se věci staly divnějšími, začal jsem přemýšlet, proč jsem vezl vyplněné hlasovací lístky z New Yorku do Pensylvánie. Tak jsem se rozhodl promluvit,“ zakončil.
Anthony Shaffer, podplukovník US Army ve výslužbě, který byl přítomen, Morganovu výpověď potvrdil.¹³ „Máme důkazy o masivním převodu vyplněných a upravených hlasovacích lístků připravených k dodání pro sčítací centra,“ dodal, když zaujal stanovisko svědka.
V Arizoně pozorovatelé² uvedli, že podpisy byly nečitelné a hlasovací lístky vypadaly jako fotokopie jiných lístků. Volební úředníci jim sdělili, že si s tím nemají dělat starosti.²¹
Plukovník ve výslužbě Phil Waldron, expert na kybernetickou bezpečnost, uvedl, že volební systémy Dominionu jsou snadno zranitelné, přístupné a hackeři mohou snadno upravovat výsledky voleb. Nepřímo potvrdil možné zasahování Venezuely a Íránu do voleb.²²
Zdroje:
¹ President Trump’s Legal Team, Ariz. GOP Hold Hearing On Election Integrity
¹¹ Tweet Jesse Morgan - OAN
¹² Tweet Donald J. Trump - FOX NEWS
¹³ Tweet Team Trump
² Tweet Team Trump - OAN
²¹ Poll Watchers Bring Forward Evidence Of Voter Fraud In Ariz., Mich.
²² President Trump’s Legal Team, Ariz. GOP Hold Hearing On Election Integrity
1. 12. 2020 Peking, Hongkong, Tchaj-wan, South Korea, NTDTV

Falešné volební lísky jsou z Číny

Tchajwanská a některá americká média přinesla informaci o výrobě falešných hlasovacích lístků v Číně v podzemním tiskařském závodu v Guangdongu.  
Videa uvádějí, jak tiskárna diskutovala se zákazníky o hromadném objednávce falešných lístků. Krátká verze videa (vlevo) stačí pro pochopení, ale přikládáme i celou verzi (vpravo) zprávy.
V krátké verzi hovoří muž, který mluví mandarínskou čínštinou, o hromadném objednání falešných amerických hlasovacích lístků s šéfem tajné tiskárny. Ta již dříve tiskla americké hlasovací lístky a má nyní soubory šablon pro hlasování alespoň ve třech státech USA (Mississippi, Florida a Severní Karolína). Dále sděluje, že při dodání tiskových kovodesek a vzorů mohou padělat i jiné. "Pokud jsou peníze druhé strany „na místě“, množství, které je třeba vytisknout, není problém."
Falešné hlasovací lístky ve videu se nejvíce podobají pravým hlasovacím lístkům v Charlotte County na Floridě.
Tchajwanská média „Xin Media“ rovněž uvedla, že tiskárna, která obvykle falšuje faktury a výpisy z účtů, od července letošního roku tiskla měsíčně půl milionu hlasovacích listů pro Americké volby. Ty byly distribuovány přes Zhuhai dále do Kanady, Mexika aj. (kde ještě mělo proběhnou doplnění o některé ochranné prvky) jako zdravotnický materiál, osobní spisy a obchodní zásilky.
Zdroj informací opakovaně zdůrazňoval, že na Trumpa a Bidena nemá žádný názor, podporuje však čínské demokratické hnutí a nechce, aby byl demokratický systém dehonestován. Řekl: „ČKS opakovaně zdiskreditovala demokracii a přiměla Číňany nenávidět demokracii. To je největší překážkou demokratického hnutí v Číně.“
Bývalá federální prokurátorka Sidney Powell, která se věnuje vyšetřování a žalobám kvůli rozsáhlým volebním podvodům systém „Dominion“ v médiích kdysi prohlásila, že podle toho co ví, nabyla podezření ze zasahování do amerických voleb Čínou, Kubou, Srbskem, Venezuelou a dalšími nepřátelskými zeměmi.
Zdroj:
传中国工厂印制美国选票 美媒台媒揭更多细节