Kynologické cvičiště

V této rubrice najdete doposud publikované články především v Magazínu Oko, v Újezdském zpravodaji a na www.LIDOVKY.cz ke kauze “Kynologického cvičiště”, dále pak videosestřihy, petici a další dokumenty. Naopak zde nenajdete například soudní spisy, protože nejde o náš spor a zveřejňovat cizí dokumenty nám nepřísluší. Navíc tyto dokumenty nejsou nijak čtivé. Pokud se ale domníváte, že máte nějaké materiály, které by zde mohly být, kontaktujte nás.

 Stížnost kynologů zastupitelstvu na radního, kterou volali i o pomoc 

ZMC_2016_013_dopis_kynologu
Zvětšit nebo stáhnout

Zastupitelstvo muselo poprvé ve své historii řešit písemnou stížnost kynologické organizace na pochybné až agresivní chování radního Jeníčka.
Stížnost ze 4. 8. 2016 uvedla v pohyb následují sled událostí:
30. 8. 2016 projednala stížnost rada MČ a pověřila radního Jeníčka jednáním s kynology
14. 9. 2019 zve radní Jeníček a Jenšovská k jednání o kulatého stolu veřejnost
19. 9. 2016 projednalo stížnost zastupitelstvo MČ
19. 10. 2016 proběhl první a poslední kulatý stůl k provozu cvičiště a následně byl úřadem MČ vyhotoven zápis z jednání

 Legendární kulatý stůl a veřejný slib starostky a radních 

Sestřih z poledních 7 minut kulatého stolu, kdy byl učiněn nikdy nedodržený slib (závazek) vedení radnice (starostka K. J. Čechová, radní J. Jeníček a J. Jenšovská) občanům a kynologům, svolat další kulatý stůl a pokračovat ve společném (radnice, kynologové, veřejnost) jednání ohledně provozního řádu cvičiště. O jeho rušení a nesouladu s územním plánem v té době nikdo nehovořil. 
V průběhu jednání reagoval pan radní na kynology často větou: “To je váš problém!”
Závěr kulatého stolu neměl chybu. Kdyby šlo o filmovou komedii, člověk by se zasmál, ale k smíchu to moc není. Na dotaz kynologů zda před setkáním domluveným na 18 hodinu za tři týdny dostanou nějaké body k jednání, odpověděla starostka sebevědomě a nepravdivě:
“Stoprocentně dostanete, samozřejmě, určitě podklady dostanete včas.”

Dokumenty

RMC_2016_041_0699_Jenicek_povereni
Zvětšit nebo stáhnout

Sporné, morálně vadné i na hraně střetu zájmů pověření pro radního Jeníčka, aby vedl jednání ohledně provozu cvičiště. S ohledem na to, že radních je pět a všichni byli PRO, hlasoval pan radní sám pro své pověření. Přitom bylo známo, že si na kynology stěžoval, vyjadřoval se na jejich adresu kriticky a pořídil si bydlení vedle cvičiště. Z pověření vést jednání tedy mohl mít osobně prospěch.

Pozvanka_na_kulaty_stul_kynologove
Zvětšit nebo stáhnout

Pozvánka na kulatý stůl, prokazující, že radní Jeníček je jeden ze dvou svolavatelů. Opravdu bylo takové počínání v pořádku nebo šlo o možný střet zájmů?

zapis_KS_kynologe_cviciste
Zvětšit nebo stáhnout

Oficiální zápis z jednání u kulatého stolu je určitým způsobem tendenční, neb je pořízený radnicí. Přesto i on prokazuje, že byl řešen provoz cvičiště a slíbeno pokračování jednání, nikoliv nesoulad s územním plánem. Bylo jednání radních už od samého počátku levou hrou, nebo je na radnici takový chaos, že o nesouladu nikdo nevěděl?

Magazín Oko

V prosinci 2018 informoval o kauze cvičiště poprvé Magazín Oko č. 8 v části úvodníku šéfredaktora a samostatným článkem. Redakce magazínu se jednání u kulatého stolu zúčastnila a pořídila si z něho zvukový záznam. Stejně jako ÚMČ Praha 21 a další občané, což se ale v závěru jednání nelíbilo pí starostce, p. radnímu a některým občanům...

Napínavý průběh má i kauza „domkařů” a „pejskařů” nad využíváním kynologického cvičiště. Zatímco jedna strana poslouchá psí haf, haf, druhá zase arogantní hudry, hudry rozpolceného radního Jeníčka.
V kauze totiž vystupuje jako oběť – domkař nejblíže ke cvičišti a zároveň soudce. Stěžovatel a současně řešitel sporu. Dokonce pověřený radou MČ! Fakt pecka. Ó jak té radní partě chutná moc. S takovým „nestranným” přístupem našeho establishmentu ovšem půjde nalézt nějakou dohodu hodně těžko.
Přitom si myslím, že drtivá většina občanů na obou stranách nemá zájem na vyvolávání nějakých vášní, ale chce najít konstruktivním řešení. Jenomže. Jestliže na jedné straně je pomyslná smečka psů, na druhé se za vůdcem smečky houfuje jiná. Ale pozor, aby vůdce nebyl spíše svůdce. Z veškeré plochy cvičiště totiž obci patří sotva 10%. A když spor píská starostka Čechová, řešení může být v nedohlednu.
Další informace najdete v článku „Jak se v Újezdě ztrpčuje život spolkům”.

únor – Újezdský zpravodaj

Listarna_UZ_2_2017_obcane_ke_kynologum
Zvětšit nebo stáhnout

Listárna – ničím nedoložené stížnosti dvou rodin na údajný hluk a provoz dlouho do noci

březen – Magazín Oko č. 9

To-je-chovani_A4
Zvětšit nebo stáhnout

Zemité vyjádření zakládající členky ZKO o vztazích, kulatém stolu, likvidaci skládky a tabulka o nejvyšším nájmu za pozemky pro kynology…

březen - Újezdský zpravodaj

V minulém ÚZ mě překvapil názor, že kynologové byli na kulatém stolu (KS) při jednání s radnicí arogantní. Pravda je taková, že arogantní byl především radní Jeníček, který akci moderoval. Začal předčítáním požadavků a na většinu námitek kynologů reagoval slovy: „To je Váš problém.“ A to nemluvím o tom, že spor s pejskaři z pozice obecní autority nemá vůbec řešit, když je sám jeden ze stěžovatelů. Takhle totiž nejedná otevřená radnice, ale nabubřelá arogance moci.
Nicméně kdo má pravdu? Nejjednodušší je, uvést věc na pravou míru. Pan Roušar a spol. skoro sedm let vykládají, jak otevírají radnici. Nevím kolik lidí dovolí, aby jim stále vymývali těmito řečmi mozek, ale odhaduji, že s otevíráním si vystačí až do důchodu. Nicméně by mohli s radním Jeníčkem otevřít archiv a zveřejnit pro občany záznam právě z KS. Ať si každý poslechne, jak skutečně probíhal.
Samozřejmě jsem si vědom toho, že psí štěkot může dost obtěžovat. Proto jsem se snažil pomoci návrhem na vybudování protihlukového valu. Společně. Radnice, občané, pejskaři… A s krásnou zelení, která sama o sobě neposkytuje protihlukovou clonu, ale v kombinaci s valem ano. Ovšem dělá to na mě dojem, že politikům ve vedení radnice o urovnání sporu nejde. Ve hře mohou být pozemky, osobní zájmy… K mému názoru mě vede i otřesná reakce starostky na má slova o valu a na pořizování zvukového záznamu redakcí Magazínu Oko přímo na KS.
A mimochodem. Otevřít oči můžete třeba i nad informacemi na webových stránkách místních patriotů.
Hezké jaro!
Petr Duchek

Sloupek zastupitelů - střet zájmu, kdo byl arogantní, připomenutí návrhu na vybudování odhlučňovacího valu ...

Ukázky z květnového Újezdského zpravodaje. Fotokopie článků si přiblížíte, když na ně kliknete.

Stanovisko rady MČ prý ku prospěchu všech obyvatel…

Uvádění na pravou míru slov radního Jeníčka pronesených na ZMČ

Likvidace spolku - Listárna Újezdského zpravodaje
Když jsem v OKU č. 8 psal o tom, jak se v Újezdě ztrpčuje život spolkům a pokusech p. Jeníčka (Svobodní) zlikvidovat spolek kynologů a jimi provozované cvičiště, u něhož si pořídil bydlení, nečekal jsem tak rychlé a fatální pokračování.
Členy Rady městské části (RMČ, p. Jeníček, pí Čechová a Jenšovská) veřejně slíbené pokračovaní kulatého stolu k vyřešení sporu se samozřejmě nekonalo. Místo toho dala RMČ kynologům z cvičiště výpověď, což může být pro jejich další činnost likvidační. Takto si zřejmě naši radní představují „úzkou spolupráci s místními spolky“, ke které se zavázali v Koaliční smlouvě. To ovšem zřejmě platí jen do okamžiku, než p. Jeníčka začne rušit štěkot psů. Potom jde spolupráce se spolky stranou.
Kvůli nastalé situaci interpeloval na zasedání ZMČ zastupitel Duchek p. Jeníčka.
Pro zachování objektivnosti při řešení tohoto sporu jej požádal o zaslání sms zprávy, jakmile bude na cvičišti hluk, který je příčinou vypovězení smlouvy, aby se mohl přijet podívat. Reakce na žádost však byla negativní, vyhýbavá. Stejně tak při výzvě k otevření archivů a zpřístupnění údajně „letitých stížností“ na cvičiště. Při této výzvě dokonce starostka Čechová odebrala p. Duchkovi slovo s tím, že již vyčerpal vymezený čas. Jak se ale později ze záznamu ukázalo, nebyla to pravda.
Ale možná, že se na to vše dívám špatně a výpověď kynologům je ta inzerovaná programová priorita Svobodných – spolupráce politických sil v Újezdě ku prospěchu občanů (rozuměj ku prospěchu p. Jeníčka).
J. Lameš

červen - Magazín Oko č. 10 a Újezdský zpravodaj (fotokopii článku si přiblížíte, když na ni kliknete).

Články “Kynologové informují” a “Co je to za lidi?” – Pravda je taková…

Oko_cislo_10_Kynologove_informuji_a_Co_je_to_za_lidi
Zvětšit nebo stáhnout

Typicky prorežimně servilní článek šéfredaktora ÚZ o neochotných kynolozích  

Radou MČ dne 19. 4. 2017 zveřejněná aktualita - stanovisko ke kauze kynologického cvičiště je opět klamavou informací. Je jen zdánlivě neuvěřitelné, jaké informace jsou naši radní schopni vypouštět mezi obyvatele. Několik občanů už však poznalo, když si politická reprezentace ve vedení radnice na někoho zasedne, jaké klamy dokáže (nejen) na webu úřadu šířit. Bez možnosti napadeného (i kohokoliv jiného) na stejném místě jakkoliv reagovat i na naprosto zjevné nepravdy. Vkládám tedy do článku přímý odkaz na stránky úřadu (edit: Stanovisko RMČ ... bylo z webových stránek úřadu odstraněno) a pro jistotu screen obrazovky, který si poklepem na něj můžete zvětšit a pohodlně si jej přečíst přímo zde (aby vám článek dával i smysl).

Za dobu existence cvičiště, tedy za dobu 30 let, eviduje úřad pouze 5 stížností a jeden e-mailový podnět doplněný telefonátem. Stížnosti nejsou úplně stejné a zajímavé je jejich rodinné a časové rozdělení:
květen 1993 – člen „X“ rodiny A
květen 2011 – člen „X“ rodiny B
prosinec 2016 – člen rodiny C
květen 2016 – člen „Y“ rodiny A
květen 2016 – člen „Z“ rodiny A
květen 2016 – člen „Y“ rodiny B
Z toho lze dovodit, že tvrzení
„z důvodu dlouholetých a v posledních letech často se opakujících stížností občanů
je nepravdivé. Navíc k období „posledních let“ se vztahují pouze 4 stížnosti, tři z téměř stejného data a dvě od dvou členů stejné rodiny.
Zmiňovaný kulatý stůl (podzim 2016) skutečně přinesl snahu dohodnout se, ale především ze strany kynologů. Představitelé radnice (radní Jeníček, starostka Čechová, radní Jenšovská) byli proti nim. Radní Jeníček kulatý stůl moderoval a nad vytvářením konstruktivní dohody a hledání kompromisu s nikým příliš nediskutoval. Předčítal (skoro až diktoval) hlavně požadavky, avšak námitky ze strany kynologů odbýval větou:
„To je váš problém.“
Takto se ovšem dopracovat k domluvě (pro obě strany přijatelné) je velmi obtížné.
Zvukový záznam z kulatého stolu prokazující uvedené má k dispozici „otevřená“ radnice, ale pokyn ke zveřejnění záznamu doposud nebyl vydán. Zřejmě proto, aby i v tomto případě mohla rada MČ veřejnost bezostyšně klamat.
Přesto lze souhlasit s tím, že
„setkání poskytlo informace pro další postup“.
Tím totiž bylo i jasně slíbené pokračování kulatého stolu. To ovšem politické vedení na radnici doposud nezorganizovalo a už ani nezorganizuje, neboť místo jednání dalo kynologům výpověď z nájemní smlouvy. Tím se stalo tvrzení o zorganizování pokračování kulatého stolu definitivně nepravdivé.
Návrh dodatku ke smlouvě je ve stanovisku rady krátce prezentován tak, aby vykazoval znaky vstřícnosti. Soudný člověk si ovšem musí položit otázku, zda návrh obsahoval opravdu jenom to málo uvedené, nebo jde pouze o líbivou část návrhu a zda skutečný zbytek XY stran návrhu není pro kynology ve skutečnosti likvidační. Bohužel rada svůj návrh (raději) sice nezveřejnila, ale i tak lze uvedený výběr označit za neuvěřitelně klamavou manipulaci.

V závěru rada uvádí, že chce problematiku
„řešit ku prospěchu všech
a přitom vypověděla nájemní smlouvu. I toto tvrzení je jednoznačně nepravdivé, neboť marně přemýšlím nad prospěchem, jaký z výpovědi budou mít újezdští kynologové.

Výpověď prostě není řešením. Tu zvládne dát i největší trouba. Bohužel arogantní až odpudivý způsob jednání, kterým je problém kolem cvičiště řešen starostkou Čechovou a zejména radním Jeníčkem, není cestou k nalezení dohody, ale zdrojem konfliktu.
Dokážu pochopit, že štěkání obtěžuje. Sice trochu hůře, když z poza plotu jednoho ze stěžovatelů na mě zuřivě štěkal několikrát pes, nebo možná i psi, což se těžko chápe, ale budiž. Nicméně cvičiště jsem za posledního půl roku navštívil asi 35x a ani jednou jsem nezaznamenal jevy popisované ve stížnostech. Proto jsem na březnovém zastupitelstvu veřejně požádal radního Jeníčka, aby mi, až takové jevy zase nastanou, poslal zprávu, že se přijedu podívat. Snažím se totiž ve sporu zůstat nestranný, udělat si co nejvíce objektivní názor. Radní Jeníček se však k mé žádosti postavil vyhýbavě, relevantně nereagoval a doposud jsem (20. 4. 2017) žádnou sms zprávu či zavolání neobdržel. To je pak těžké. Myslím i pro stěžující obyvatele.
Jsem ochoten naslouchat oběma
stranám. Snažil jsme se pomoci návrhem na odhlučnění (val, stěna, zeleň). To ale musí pan radní Jeníček buď spolupracovat, nebo se z pozice stěžovatele a řešitele problému vyčlenit. Ne dávat výpověď. Prostě ten chlap, kterého si stěžující občané vybrali za řešitele problému, je ve skutečnosti pro konstruktivní řešení největší problém.
Nicméně s postupným seznamováním se s dalšími a dalšími skutečnostmi docházím k názoru, že pan Jeníček i s celou radou MČ nemůže tento spor vyhrát. Řešením totiž není vyhnání kynologické organizace ze cvičiště, navíc arogantním, mocenským a klamavým způsobem, ale otevřené jednání. Navíc i veřejnost se začíná stavět proti rozhodnutí radnice. Jak bylo poprvé více vidět na včerejším (19. 4. 2017) veřejném fóru. Zde občané vyhnání kynologické organizace ze cvičiště vidělo jako jejich faktickou likvidaci a v hlasování to označili za největší současný problém. Je vidět, že občanům přece jen není lhostejné, když “lež a nenávist” vítězí nad “pravdou a láskou”.
Čím dál tím víc se ale i podivuji, že se doposud od pana doktora Jeníčka (zvoleného za Svobodné) nedistancovali i samotní Svobodní. Strana vcelku mi sympatická a má takového „hudryhudry“ reprezentanta… Ale je to jejich věc, pro volební soutěžení je to vlastně dobře. Méně hlasů pro Svobodné, více pro ostatní…
A jedna pikantnost na závěr, mnohé osvětlující. Jeden ze stěžovatelů ve své stížnosti doslovně uvádí, že “Psy v Praze nemám rád/a”.
Petr Duchek, zastupitel MČ

Rada městské části Praha 21 dala 394. základní kynologické organizaci v Újezdě nad Lesy po 30 letech výpověď z pronájmu pozemků sloužících jako kynologické cvičiště. Bez udání důvodu, bez zájmu s kynology opakovaně jednat a vyjasňovat si stanoviska, bez hledání kompromisů. Takové jednání ale připomíná spíše štěkající nevychované psy utržené z řetězu, než dospělé osoby reprezentující voliče a řádně spravující veřejný prostor.
Dštění ohně a síry ze strany radních přinutilo kynology k pochopitelné sebeobraně před politickou zvůlí. Nic jiného ani dělat nemohli. Situace ale došla už tak daleko, že vznikla petice kynologů, za kterou se jednoznačně stavíme.

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
„za zachování Základní Kynologické Organizace 394 – Újezd nad Lesy na stávajícím cvičišti“
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby:
1. Zastupitelstvo MČ Prahy 21 projednalo důvody (včetně samotné výpovědi) z nájmu pozemků sloužících jako cvičiště pro Základní kynologickou organizaci a
2. uložilo Radě MČ Praha 21 neprodleně revokovat vlastní usnesení (kterým byla výpověď dána) na usnesení o zpět vzetí výpovědi.
Základní Kynologická Organizace má v Újezdě nad Lesy již více jak třicetiletou tradici. Proto si přejeme, aby i nadále působila na stejném místě – cvičišti a zastupitelstvo odmítlo výpověď bez udání důvodu.
Děkujeme.
V Újezdě nad Lesy, 21. 7. 2017
Petici sestavil:
Český kynologický svaz ZKO Praha 9 – Újezd nad Lesy – 394
se sídlem: Praha – Koloděje, Deštná 128/8, PSČ 190 16
Kromě papírové verze petice proběhla ještě doplňující verze na internetu:

PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELE
aneb proč podporuji petici Základní kynologické organizace
Vážení občané,
výpověď z nájmu pozemků bez udání důvodu je rozhodnutím RMČ Praha 21, nikoliv zastupitelstva. Pouze pan radní Jeníček se na zastupitelstvu částečně vyjadřoval k výpovědi. Chtěl bych vás upozornit alespoň na 5 skutečností (je jich mnohem víc), některé jsou i snadno ověřitelné, proč petici podporuji:
1. Od loňského září jsem cvičiště navštívil nejméně 50x. Ani jednou jsem neshledal nic, co by mělo charakter hrubého porušování zákonů, překračování hlukových limitů apod.
2. Podle tvrzení radního Jeníčka by na cvičišti mohli stávající kynology nahradit jiní pejsci. U takového podivného prohlášení musí každý občan i zastupitel minimálně zbystřit. Tvrzení je ověřitelné ve videozáznamu z jednání ZMČ Praha 21.
3. Vedení radnice (starostka Čechová, radní Jenšovská a Jeníček) veřejně na loňském kulatém stolu slíbilo pokračování kulatého stolu k řešení sporu ohledně provozu cvičiště. Tento slib ale nikdy nedodrželo. Z jednání existuje několik zvukových záznamů, jeden má i radnice.
4. Pan radní Jeníček si stěžoval i na Městskou policii ohledně časného využití cvičiště, stejně tak mu vadila četnost policejního využívání. Oboje je značně přehnané, ba přímo nepravdivé. Policie eviduje nezaměnitelně dny i časy výjezdů psovodů a fakticky cvičiště v době od ledna 2016 do března 2017 využila pouze 24x, nikdy ne na celý den, ani v časných ranních hodinách (např. v 7:00) a zpravidla na 1-2 hodiny.
5. Za 30 let provozu eviduje místní úřad pouze 6 stížností na cvičiště, za kterými stojí 3 rodiny. Stížnosti jsou ověřitelné na ÚMČ Praha 21.
Loni v září si Základní kynologická organizace stěžovala na zastupitelstvu na chování pana radního MUDr. Jeníčka. Tehdy jsem se kauzou začal zabývat. Do té doby jsem nikoho ze ZKO neznal, stejně tak nejsem majitel psa, ani chovatel jiné zvěře. Považuji ale za velmi nešťastné pro správu věcí veřejných, pokud se spor s letitým partnerem  neřeší, ale rovnou ukončuje. Stejně tak mi vadí, když městská část dává výpověď organizaci, která s ohledem na své postavení v Kynologickém svazu zviditelňuje Újezd nad Lesy i mimo jeho hranice.
Dovedu pochopit, že štěkot psa může obtěžovat, ale to obtěžuje i spousta jiných věcí. Nicméně základem dohod je vždy jednání a vyjasňování stanovisek. Když je potřeba, tak i vícenásobné. A toto se v žádném případě nestalo.
V Praze dne 30. 7. 2017, Petr Duchek, zastupitel MČ Praha 21

Z pražského magistrátu přišly v létě 2017 na místní úřad písemné informace o jakési nezákonnosti provozu celého kynologického areálu, který má být v rozporu s Územním plánem Hlavního města Prahy. Právě teď. Po tolika letech si někdo něčeho všiml. Někdo z Odboru ochrany prostředí a Odboru územního rozvoje.
S prvním odborem je ale v úzkém kontaktu místostarosta Roušar s chotí, s druhým je přímo v kontaktu náš dobře známý místostarosta Slezák.
V existenčním ohrožení jsou tak nyní úplně všechny psí organizace “pejskařů” na všech výcvikových plochách.
Funkcionář J. Slezák, který je magistrátním předsedou výboru pro územní rozvoj a územní plán a člen komise pro dokončení návrhu Metropolitního plánu ví o pozemcích v Újezdě mnohé.
Screenshot magistrátní stránky s profilem místostarosty pana J. Slezáka si přiblížíte, když na něj kliknete.

V odkazu na magistrátní stránky se od voleb 2018 nezobrazují zastávané funkce, pan Slezák nebyl zvolen a opustil vrcholnou politiku.

Zde se nachází kynologické cvičiště:

Bez zajímavosti jistě není, že rada MČ současně vydala souhlas s částečným zalesněním cvičiště. Radnímu Jeníčkovi, bydlícímu naproti, by tak nebrnkal na nervy žádný kynolog a mohl by si užívat “klidu na lůžku” jako v nějakém sanatoriu.

červenec a srpen - Újezdský zpravodaj - Listárna
Nájemní smlouvy máme, není pravda, že nejsme ochotní jednat, rada a Úřad MČ zveřejňují jen účelově vybrané informace

září, říjen, listopad - Magazín Oko č. 11 a Újezdský zpravodaj - Listárna

Vítězné hlasování na veřejném fóru pro zachování kynologického cvičiště popřela radnice účelově udělaným “veřejný” průzkumem – ani po 3 letech poptávání jsme v Újezdě nenašli jediného člověka, který by potvrdil, že se průzkumu zúčastnil… 

Oko_c_11_Natlakovka
Zvětšit nebo stáhnout

Historie vzniku kynologického klubu a vybudování cvičiště, která vás chytne za srdce. Likvidace tun všeho možného i odvoz tramvaje ze skládky. Tak vypadaly začátky kynologického cvičiště, ze kterého se stal jeden z nejhezčích areálů v ČR…

Oko_c_11_Psi_usmev_a_lidska_snaha_kynologove
Zvětšit nebo stáhnout

Polemika - fotokopie článků si přiblížíte, když na ně kliknete.

a) září 
Jak se v tichosti nezávislý průzkum náhle objevil, tak stejně náhle v tichosti zmizel a již se nevrátil. Stál nás sice pár desítek tisíc, ale kynology spolehlivě odsunul za hranici prvních deseti TOP problémů, které vzejdou z veřejného fóra a rada MČ je řeší. Doposud se však vždy obešla bez takovýchto průzkumů – byla to účelovost, která se jen tak nevidí…

b) říjen 

c) listopad 

a) říjen 
Po 30 letech se náhle revidovalo, až se něco našlo – nesoulad s územním plánem. Škoda, že tomu tak nebylo i předtím, než kynologové dostali souhlas Stavebního úřadu provozovat cvičiště, zavést si elektrické osvětlení, ani při aktualizaci nájemní smlouvy, která jim jako jediným v Újezdě zvýšila nájemné atd. Inu, ne náhodou byl místostarosta Slezák vedoucím výboru územního rozvoje na magistrátu…

c) listopad 

leden - kauza kynologického cvičiště zaujala deník LIDOVKY.cz

17. LEDNA 2018 5:00 LIDOVKY.CZ > ZPRÁVY > DOMOV

Spolek bojuje o psí cvičiště, dostal z něj výpověď. Vadilo radnímu, který tam má dům

ÚJEZD NAD LESY / PRAHA
S napětím tuto středu ráno vyrazili k jednomu z obvodních pražských soudů kynologové z Újezdu nad Lesy. Soudí se totiž se svou radnicí, která jim dala výpověď z klíčové části areálu jejich cvičiště pro psy. Pejskaři se se svou radou nedohodli na tom, jak upravit provoz. Na hluk si stěžoval především jeden z radních, jenž bydlí poblíž.
Více zde v článku
KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE V ÚJEZDU NAD LESY MÁ ZHRUBA 30 ČLENŮ. | FOTO: ZKO ÚJEZD NAD LESY

únor - Újezdský zpravodaj
Spor s kynology: soud dal za pravdu MČ Praha 21
Dne 17. 1. 2018 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 9 soudní jednání ve věci žaloby Českého kynologického svazu ZKO Praha 9 - Újezd nad Lesy - 394 proti MČ Praha 21. Soud se ztotožnil s argumentací MČ Praha 21 a žalobu kynologů na určení neplatnosti výpovědi z nájmu zamítl, neboť výpověď byla podána řádně, na základě svobodně sjednaného ustanovení nájemní smlouvy. (red)

květen - Újezdský zpravodaj / červen - Magazín Oko č. 14 - kauza začíná vydatně houstnout

červen - jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 (Újezd nad Lesy)

Rada MČ rozeslala majitelům pozemků, na kterých se též nachází cvičiště, dopis, v němž je upozorňuje na nesoulad provozování cvičiště s územním plánem. A co čert nechtěl, výsledkem bylo, že městské části byl najednou jeden pozemek nabídnut k odkupu a ta jej za 6,2 mil. odkoupila. Z ničeho nic. Jindy o každou korunu se škrtící rada MČ s koaliční většinou vytáhla z rezervy 6,2 milionů. V podstatě jen tak, bez nějakého předjednání co bude s vlastnictvím sousedních pozemků a kdy na nich bude realizováno jiné sportoviště, jak vyplývá z předložených skic, obrázků a vizí předložených zastupitelstvu, aby ona oblast byla v úplném souladu s územním plánem. Je ale vůbec možné, že si desítky let onoho nesouladu nikdo nevšiml, nebo spíše všímat nechtěl? Až do doby, než si radní Jeníček vedle cvičiště pořídil své bydlení a začalo mu docházet, že špatně investoval do bydlení. To si ovšem přiznat…

Bohužel městskou částí zakoupený pozemek je v záplavovém území, v sousedství pozemků majitelů neochotných pozemek městské části prodat. Takže jaký bude další postup, není zřejmé. Celé to pak skutečně vypadá na 6 milionový výdaj z obecního rozpočtu pro zajištění klidu radního Jeníčka na zahrádce, který špatně ze svého realizoval koupi bydlení.
Materiály k projednání zastupitelstva, kde byl zařazen i odkup pozemku za 6,2 mil., nebyl veřejnosti k dispozici.
Škoda, že vedení radnice na samém počátku sporu v roce 2016 nedovedlo kynologům sdělit, že existuje jakýsi problém s územním plánem. Neomluvilo se za vlastní pochybení, neboť cvičiště se souhlasem radnice 30 let fungovalo a nenabídlo kynologům náhradní pozemek. Bylo by to slušné, korektní a bez problémů.

Mohlo dát kynologům i nějaký čas na zvelebení nového pozemku. Mohlo jim i pomoci a jejich veleúspěšnou činnost pak využívat k propagaci Újezda.
Takto je investice do odkupu možná v souladu se znaleckým posudkem, ale není v souladu s chováním řádného hospodáře, nýbrž je hazardem. Sousední pozemek totiž majitelka obci prodat nechce. Představa, že zde tedy vznikne nějaké komplexní sportoviště, je neuskutečnitelná.
Podle bývalé starostky Čechové šlo proto o projekt tzv. do šuplíku, jak oznámila na zastupitelstvu. Je v něm utopených 6.200.000,- Kč.

září - Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Na začátku září (6. 10.) vydalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy po dlouhých devíti letech usnesením č. 39/85 změnu územního plánu Z – 2832/00 vydanou jako opatření obecné povahy č. 55/2018. Změna byla v přípravě od roku 2012, veřejné projednání proběhlo např. 11. 4. 2018 a byly do ní zapracovány poznatky z rozsudků soudů, zkušenosti z praxe a nová legislativa. Tato změna, resp. schválení proběhlo v předvolební vřavě za naprostého ticha v Újezdě nad Lesy. Záměrně mlčeli nebo vůbec netušili hlavní aktéři (Jeníček, Slezák, Čechová, Roušar), že jde o čas a změna bude mít v budoucnu zásadní vliv na rozhodování kynologické organizace? Nově totiž není v rozporu s územním plánem kynologické cvičiště na pozemcích označených funkčním využitím SO4, které je sloučeno s plochami SO5,6,7.

září - Volební Oko - volby - čas po volbách - fotokopie článků si přiblížíte, když na ně kliknete.

Se snižujícím se počtem dní do nejistého volebního klání, ztrácely se nebo nenalézaly dokumenty, zvyšovala se trestná činnost vůči kynologům i volání Městské policie pro údajný hluk na cvičišti – výjezdy ale byly vždy bezdůvodné… Ze strany radnice přitvrzovala a množila se různá omezení, znemožňují běžný provoz cvičiště.

Ani za této situace neopustili pan zastupitel Duchek a Spolek Oko poslední mohykány základní kynologické organizace devastované silou moci a Patrioti se ke kynologům přihlásili ve volebním programu. Prohraje radní Jeníček volby? Stalo se. Doprovodil ho i místostarosta Slezák. Jen o desetinky nad minimální 5 procentní hranici se propadla starostka Čechová a o vlásek se stala zastupitelkou. Nové vedení radnice však je ochotno vyslechnout si argumenty Patriotů bojujících za udržení kynologů v Újezdě a začalo s nimi asistovaně jednat. Nezpochybnitelnou práci na tomto poli vyjednávání odvedl p. Duchek.

listopad - Česká televize - Černé ovce

Z nějakého důvodu se o kynologické cvičiště začala zajímat redakce Černých ovcí České televize. Osloveni byli kynologové, starostka Čechová, radní Jeníček a sousedé a p. zastupitel Duchek. Bohužel styl jednání, tlačení na natočení rozhovoru honem, honem a teď hned, protože díl budeme div ne už večer vysílat, přišel panu zastupiteli velmi podezřelý a krajně nevhodný. Chtěl si své vystoupení řádně promyslet a paní redaktorku “otestoval”. Ta zatlačila ještě více, že nemá čas a tak pan zastupitel poslal své vyjádření písemně. Co je psáno, to je dáno.

Domníváme se proto, že šlo o natáčení na objednávku stěžovatelů. Časem se i ukázalo, že obava pana zastupitele byla zcela namístě. Nejen, že reportáž byla odvysílaná až za rok(!) – viz rok 2019, ale obsahovala informace nepravdivé a silně zavádějící. Stížnost na provedení reportáže u Rady pro televizní a rozhlasové vysílání zůstala bez písemné odpovědi, nicméně reportáž byla zpětně změněna a v upravené podobě je ke zhlédnutí na internetu ČT.
Tak takové objektivní zpravodajství si platíme z daní…

červen 2018 – článek v Magazínu OKO
Občas je v článcích na této stránce uváděna politická příslušnost pana doktora Jeníčka. Jenomže s tou je to u bývalého pana radního poněkud komplikované. Abychom byly korektní vůči politickým stranám, které by se mohly cítit trvale poškozovány časově neohraničeným spojením s osobou dr. Jeníčka, uvádíme na pravou míru, jak to s jeho politickou příslušností tedy je.
K tomu se velmi hodí článek, který vyšel v polovině roku 2018. Humornou formou vysvětluje, jak pan dr. Jeníček proplouval jako predátor politickou angažovaností v letech 2014 – 2018 a nakonec zakotvil, dle vlastních slov, u nově nalezených přátel.
Věříme, že po přečtení Čertovských kabátů vám bude více srozumitelnější podstata obtížného domlouvání a bezzásadového “křižáckého” tažení pana Jeníčka proti kynologům i z tohoto úhlu pohledu. Jedná se totiž o ojedinělý újezdský úkaz.

Tento rok se nesl v duchu pokračujících soudních jednání, ale také jednání kynologů s vedením radnice a hledání domluvy s cílem ukončit soudní tahanice. Ty neprospívají nikomu. Zdánlivě se jakoby nic nedělo, ale každou chvíli bylo cítit třecí plochy a nějaká ta jiskřička mohla zažehnout požár sporu. Ať už jde o vyklizení obecních pozemků, vjezdovou závoru, získání povolenky k vjezdu, posunutí kontejneru atd. Kynologové totiž stále mají v pronájmu větší plochu z celého areálu od soukromých osob.
A vývoj nepochybně bedlivě sleduje i neúspěšný kandidát do zastupitelstva, bývalý radní Jeníček, čekajíc na každou chybu radnice či kynologů, na které si pořídil dokonce i šanon. A také jiní pejskaři, bývalí členové ZKO, kteří čekají, jak celá věc dopadne.

V půlce roku vešel mimořádně magazín Oko a tak z něho k této problematice přebíráme:
P. Duchek se několikrát o kynologickém cvičišti s vedením radnice bavil a kdo věc sleduje, ví, že toto vedení radnice s kynology konečně jedná. Ale nebylo to tak vždy. V jednu chvíli to vypadalo tak, že je vše ztraceno. To když se kynologové na poslední chvíli omluvili z jednání se starostou a radními, kam trochu neplánovaně byli ještě přizváni i občané z Dubinské ul. Tedy pan Jeníček a sousedé. „Dalo mi pak poněkud práci vysvětlit starostovi a místostarostovi souhrn lidských důvodů neúčasti kynologů a přesvědčit je, aby v jednání pokračovali, protože minulé vedení radnice kynologům slíbilo jednat u kulatého stolu a nikdy svůj slib nesplnilo. Takže kynologové vlastně jen vyrovnali na 1:1,” dodává p. Duchek. „A přestože současný starosta a místostarosta onen slib nedali, chtěl jsem po nich, aby se na věc podívali neosobně z pohledu lidí zvenčí, kteří jednají s radnicí jako s institucí. Že se v jejím vedení lidé co chvíli mění, nemusí totiž občané tolik vnímat.” Ke schůzce nakonec skutečně došlo, kontakt pokračoval a podíváte-li se na Facebook, tak oba představitelé radnice se od kynologů dočkali i poděkování.

Problematika udržení kynologů v Újezdě nad Lesy byla jedním z našich volebních bodů ve volebním programu. Cítíme, že nastal čas uvést pár informací:

březen - dopis ve schránkách

Dopis vlevo se objevil ve schránkách, vpravo se začali ozývat obyvatelé, nesouhlasící s bojem proti kynologům. Dopis předal našemu panu zastupiteli občan, který chtěl zůstal v anonymitě, protože by se sousedy nevydržel.
Není jasné, jaké články mají autoři dopisu na mysli. Ty ke sporu jsou zde volně ke stažení, každý se může přesvědčit, jaké jsou. Tvrzení o komerčním charakteru není odzdrojované, stejně jako tvrzení o bydlišti cvičitelů. Leč i kdyby to byla pravda, tak je to jako byste fotbalistům zakázali mít v týmu i přespolní. A hřiště je hlavně pro obyvatele, ne pro cvičitele.
Po 30 letech se přišlo na to, že hřiště je provozováno v rozporu s územním plánem. Kynologové ale měli od úřadu na provoz i stavby veškerá potřebná povolení, dostávali na svoji činnosti i granty. Kdo tedy pochybil? Kynologové nebo úřad? Vyhnání kynologů bez náhrady nebylo fér. Takhle se nechová partner po 30 letech. Řešení? Mělo být stejné, jaké bylo zvoleno u místních fotbalistů s jejich hřištěm. Úprava plánu podle skutečnosti. Fotbalisté měli nejspíše štěstí. Neštěkají a ke hřišti se nepřistěhoval žádný pan radní…
Notoricky opakované tvrzení o zvukovém odclonění pomocí (několika) stromů od budoucího obchvatu je zcela mylné.
Na začátku dopisu si autoři stěžuji, ale v závěru píší, že je de facto klid. Co je tedy cílem? Absolutní ticho?

Nic než udávání…

listopad - ČT - Černé ovce - reportáž

V záložce věnované loňskému roku je na konci popsán (je dobré si ho přečíst) podivný vznik reportáže. Skutečně vznikla už před rokem, a nově bylo jen něco přidáno, přitočeno. Ač tedy uplynulo tolik měsíců mezi vznikem a odvysíláním reportáže, přesto byla reportáž odvysílaná Českou televizí z nějakého důvodu prošpikovaná asi dvaceti záběry a vstupy, které neodpovídají skutečnosti nebo jsou získány podivnou cestou.
Na stránkách ČT v sekci Černé ovce je dnes možné zhlédnout verzi, která ve skutečnosti nebyla Českou televizí odvysílaná. Dovolíme si proto ukázat rozdíly a nepravdy, které musely u diváků vyvolat zkreslené vnímaní reality. Proč došlo k odvysílání až po roce, zda šlo diletantismus či záměr, protože třeba jeden ze stěžovatelů kdysi pracoval v televizi, nechť si rozhodne každý sám.

GDPR v podání ČT

Přestože se tento kynolog pohybuje na soukromém pozemku, nedal souhlas s natáčením jeho výcviku a s jeho odvysíláním, přesto jakmile kliknete na reportáž ČT, zobrazí se vám tento obrázek.

červen - články v Listárně Újezdského zpravodaje

OPRAVNÍK ZAVÁDĚJÍCÍCH TVRZENÍ V ČLÁNCÍCH PANA MINAŘÍKA A JENÍČKA
1. Tvrzení o dálničním obchvatu je ničím nepodložené, ve skutečnosti se jedná o rychlostní komunikaci. Ta ale bude pod úrovní okolního terénu. Ať už zapuštěním nebo vybudovaným valem. Zmiňované odclonění lesoparkem však nemají oba pánové čím doložit a ve skutečnosti je jen jejich zbožným přeludem. Odclonění od burácející komunikace cestičkami, hřištěm, stromy a parkem je více než úsměvné.
2. Slíbené pokračování v jednání u kulatého stolu o provozu cvičiště nechvalně zrušilo právě tehdejší vedení radnice (Jeníček, Čechová, Slezák, Roušar, Jenčovská), nikoliv kynologové. Ovšem ke svému veřejně danému slibu nejen kynologům, ale i občanům v Dubinské ulici, se poději zcela účelově přestalo hlásit. Je nepodstatné, zda probíhal soud, dopisování právníků atd., resp. právě proto měla politická reprezentace v jednání u kulatého stolu pokračovat.
3. Pan Minařík a sousedé se stali figurkami na šachovnici radního dělostřelce Jeníčka, po kterém ve vlastním zájmu měli důrazně vyžadovat, aby dodržel veřejně daný slib a jednání pokračovalo a bylo radnicí svoláno. Vždyť i bývalá starostka Čechová v reportáži ČT – Černých ovcí hovoří o požadavku na omezení provozu na 4 dny a bylo by vše v pořádku. K nějakému kompromisu by nepochybně dospěla i třeba opakovaná veřejná jednání u kulatého stolu. To není nic nenormálního, že je třeba sporné věci vícekrát projednat. Radnice se ale rozhodla jednat z pozice síly, stěžující si sousedé podlehli hřmotnému hlasu radního Jeníčka, který je však svým silovým pojetím politiky dostal do situace, na kterou si p. Minařík nyní stěžuje.
4. Proč má několik kynologů blokovat oblast? Nebo proč je postupováno proti potřebám obyvatel v této oblasti? Tyto názory jsou jak z éry hlubokého komunismu. Neexistuje totiž žádný průzkum z této oblasti a oba pánové zcela pomíjejí, že ne všichni jejich sousedé s jejich tažením souhlasí. Takže proč? Protože se někteří kynologové stali soukromými vlastníky přilehlých pozemků a na nich si mohou dělat co chtějí. Zhruba 80 % plochy těchto pozemků je územním plánem vhodné i pro provozování kynologického cvičiště. Jistě, nějaká obecná omezení existují, ale v principu jde o soukromé vlastnictví a to musí pan Minařík i pan Jeníček respektovat, ať se jim to líbí, či nelíbí.
5. Kynologové neudělali nic jiného, než udělalo tehdejší politické vedení radnice, které se koupí části původního cvičiště silově snažilo vytlačit kynology. Jen místo vlastních peněz politiků, použilo přemrštěných 6,2 mil. z rezervy veřejného rozpočtu. Kynologové se tedy stejným způsobem začali bránit.
6. Jiné soukromé pozemky opravdu nejsou užívány v rozporu s územním plánem. To si pánové musí ujasnit. Volný pohyb psa a člověka po vlastním či pronajatém pozemku není užíváním pozemku v rozporu s územním plánem, ani kynologií. Stejně tak postavené či odložené přenosné prvky pro výcvik nejsou žádným porušováním.
7. Uvažovaný lesopark byl jen představou, kterou by šlo realizovat jen tehdy, pokud by obec vlastnila příslušné pozemky či měla souhlas jejich vlastníků. Ani jedním pro celou oblast však radnice nikdy nedisponovala. Takže bylo a je zbytečné pořád plakat nad tím, co by, kdyby.
8. Pan Minařík, ani pan Jeníček nejsou sousedy pozemků kynologů, nejsou tedy ani účastníky žádných řízení. Pan Jeníček už není radním a nemůže proto mít ani přímý vliv na rozhodování sporu, který se dotýká i jeho osobně. Zdroj údajného hluku se jistě stane předmětem různých měření, udání, stížností, policejního volání atd. To se zřejmě nezmění. Nicméně tohle všechno mohlo být dávno vyřešeno, kdyby už v roce 2016 bylo pokračováno ve veřejně slíbeném jednání u kulatého stolu.
9. Závěr článku p. Minaříka je poněkud nepochopitelný. Co má být zvláštní na budování koupaliště v jiné lokalitě v souvislosti s kynologickým hřištěm ví asi jen on.
10. Tvrzení pana Jeníčka o roky užívaném pozemku bez nájemní smlouvy bude jistě ještě rozebíráno. Pan Jeníček by měl proto doložit pro své tvrzení, jak to přesně má v korespondenci napsané. Ale i jen ústní dohoda o užívání pozemku je platnou dohodou (a to nebyl tento případ), pokud si obě strany věří o obejdou se bez písemné smlouvy.

11. V závěru svého článku volá pan Jeníček po dodržovaní pravidel. Ale jakých? Zřejmě nepochopil, že už nehraje kartami radního, ani kartami pozemků obce, ani kartou veřejného rozpočtu. S kynology musí jednat jako rovný s rovným, ale jako občan, který není ani sousedem kynologů. Mocenská nadřazenost se rozplynula ve volbách v roce 2018 a nějaká pravidla už těžko může diktovat. Platí jen ta, která jsou dána zákony. Na to ale nemusí upozorňovat. Jakéhokoliv ústupku kynologů a projevu dobré vůle si musí vážit, nikoliv si jej vynucovat. Avšak pokud si bude dál kynology fotit a nahrávat, psát stížnosti a dotazy dle zákona č. 106 (dají se najít na webu úřadu a jsou podle obsahu dotazů snadno identifikovatelné), odhánět lidi s auty z parkoviště před jeho domem, které je ale veřejné, bude nervová budoucnost pana Jeníčka smutná a černá.
12. Ale aby to nebylo jen černé čtení, poslední bod je tak trochu jako z nějaké černé komedie. Pan Jeníček navrhuje vybudovat protihlukový val. Tomuto návrhu zastupitele Duchka se na kulatém stolu v roce 2016 vysmál. Jím stržení sousedé se zase pozastavovali nad tím, že by si měli vzít lopaty a společně s kynology val brigádně vybudovat. I s pomocí radnice. Odmítali jej i proto, že budou jakoby za zdí. A dnes jej pan Jeníček navrhuje. Co z toho plyne? Že ve skutečnosti se dostáváme do roku 2016, nesmyslným mocenským tažením pana radního Jeníčka proti kynologům bylo vyvoláno mnoho zlého a bylo promrháno mnoho času a peněz. Jediné plus pro pana exradního je, že se mu podařilo odsunout kynology od sebe asi o 50 metrů dál, ale blíž k sousedům, kterým chtěl pomáhat. Takový politik v místě je k nezaplacení.

Újezdský zpravodaj červenec - srpen, str. 25

Článek je rekapitulací neuvěřitelné kauzy o kynologickém cvičišti a je doplněn o vyjádření aktuálně aktivních kynologů. Je ukázkou velké vůle, odvahy a také prozíravosti. Byl jsem rád, že jsem mohl být po 4 roky kynologům nápomocen.
Oproti původní verzi musel byt článek asi o 20 % zkrácen, aby se vešel na jednu stránku A4. Mnohé informace byly podrobněji rozvedeny, některé zcela vyřazeny. Zde uvedu alespoň jednu, která by neměla zapadnout.
Došlo ke změně ve vedení základní kynologické organizace. Na funkci předsedkyně rezignovala dlouholetá předsedkyně organizace pí Anna Brettschneiderová. Po těch všech peripetiích už letos cítila potřebu si odpočinout a předat předsednictví někomu mladšímu. S paní předsedkyní jsem kauzu prožíval, když jsem mohl tak i podporoval a byl nápomocen. Za její práci (nejen při záchraně cvičiště) se sluší poděkovat.
Magazín Oko kauzu sledoval v několika vydáních a naprosto chápu, že letité likvidační tlaky musely být nesmírně zatěžující.
Petr Duchek

Újezdský zpravodaj - září, str. 14

Článek Kynologové zůstávají vyvolal očekávanou reakci v dalším ÚZ.
Obě reakce v LISTÁRNĚ však nijak nevybočily ze stylu rétoriky, která vede k boji, nikoliv k domluvě a s jakou byl spor veden ze strany pana bývalého radního Jeníčka a jeho sousedů po celou dobu.
Novinkou byla informace o 150 autech. Přiložené fotografie odvysílala ČT – redakce Černých ovcí (viz reportáž v roce 2019) a měly navodit dojem masové návštěvnosti cvičiště každý den. Šlo však o mimořádnou akci, která byla 1x – 2x za rok. Dle fotografií je na cvičišti asi 35 aut. Kde bylo zbývajících 115 aut není jasné, protože ani kapacita vzdáleně přilehlých ulic za rybníkem není zrovna velká.