Sliby a 6 milionů

Aktualita

Likvidace kynologického cvičiště pokračuje. Když radě městské části nevyšla finta s likvidačními požadavky stran provozu cvičiště, ani po 30 letech daná bezdůvodná výpověď, našla si další zástupný důvod – nesoulad […]

Otevřený dopis

Aktualita

Vážená paní starostko, rado MČ, koaliční zastupitelé, pane tajemníku, šéfredaktore, redakční rado! V oficiálním radničním periodiku (Újezdský zpravodaj) informujete v článku „Poliklinika Blatov: většina lékařů má zájem o stěhování do nového“, že […]