Masarykova základní škola

Kliknutím na logo ZŠ budete přesměrováni na web školy. Kliknutím na logo ČŠI budete přesměrováni na inspekční zprávy. Bohužel archiv zpráv je občas nefunkční a ani v něm nejsou historicky všechny. V takových případech se zpravidla jedná o zprávy z kontrol na základě různých podnětů od jednotlivců a organizací.
Ohledně Masarykovy ZŠ by se dalo psát mnoho a nekonečně. Na této stránce najdete, jak jsme se k některým věcem vyjadřovali v Újezdském zpravodaji (ne vše nám bylo otištěno), ve Svobodných újezdských listech, v diskusním fóru na webových stránkách místního úřadu (než cenzura za éry starosty Roušara fórum zrušila), na těchto stránkách a v Magazínu Oko. Jiné informace o škole (samozřejmě pozitivní) najdete na školním webu, na stránkách místního úřadu a v Újezdském zpravodaji. Na našich stránkách proto tyto informace nemá smysl uvádět, ale spíše jiné, doplňující nebo vyvažující a rozšířující i o náš pohled. Takové informace naopak na oficiálních webových stránkách ani v radničním periodiku většinou nenajdete. Jde ale spíše o jakýsi výběr, abychom podnítili veřejnost přemýšlet o místním vzdělávání v jiných souvislostech a o trestuhodně nevyužívaných příležitostech.
Stránka bude průběžně doplňována.
Pokud jste příznivcem myšlenky na otevření alternativní, svobodné nebo prostě jen druhé základní školy v Újezdě nad Lesy, tak od roku 2017 postupně přesouváme některé informace do rubriky ″ALTERNATIVNÍ (SVOBODNÁ) ŠKOLA″.
Pro načtení podstránek budete možná muset pár sekund vyčkat. Záleží na rychlosti připojení, někdy je potřeba změnit používaný prohlížeč (vyhovuje např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a nevyhovuje Internet Explorer). Pokud se vám nenačte nějaký dokument (pdf, jpg apod.), obvykle stačí načíst stránku znovu. Pro otevření/zavření příslušného roku klikněte na oblast šipky s textem.
 

2018
Obsah: Krátké shrnutí práce od roku 2010 publikované doposud v článcích ´Klam přichází kdoví odkud - MZŠ´ na pokračování v Magazínu OKO, další články
Klam přichází kdoví odkud – MZŠ
Další články

2017 (ČERVENEC - PROSINEC)
Obsah: Spolek Oko uspořádal další osvětovou přednášku o základním školství, v jeho magazínu vyšly další články o školství
PROSINEC

LISTOPAD

Kliknutím na články z Újezdského zpravodaje je zvětšíte

ZÁŘÍ

Výběr stránek zářijového Magazínu Oko obsahuje články věnované ZŠ. Červeně přeškrtnuté jsou ty, které nesouvisí se ZŠ.
1. Editorial
2. Klam přichází kdoví odkud – MZŠ
3. Dokonalý „byznys“ plán
4. Revoluce v základní škole
5. Cenzura průzkumu SCIO v Masarykově ZŠ
6. Analýza prohlášení SPRDUSu

2017 SCIO - Fatální přístup zodpovědných
Obsah: proč a jak od léta usilujeme o zveřejní celého souboru získaných dat z průzkumu SCIO v Masarykově ZŠ

2017 (LEDEN - ČERVEN)
Obsah: článek z Respektu o Masarykově ZŠ v Magazínu Oko, demokracie v komisi KVV, přepis diskuse po přednášce nad možným směřováním i újezdského školství, kauza učitelky R. Howe (školní časopis, kritické myšlení, podivné ne/reakce zřizovatele, školské rady, komise výchovy a vzdělávání, interpelace na zastupitelstvu atd.), petice rodičů a reakce touto aktivitou dotčených subjektů, další informace připravujeme
ČERVEN

Jak funguje komunikace mezi orgány školy a úřadu pomáhajícími škole a též mezi jednotlivci, ukazuje na kauze školního časopisu a známého rozhovoru v Respektu (a následně v Magazínu Oko) videoperla č. 14. Nesmazatelnou komunikační stopu „temna“ zde zanechává především starostka Čechová. Lhaní, ztráta paměti a falšování. To je jen jedna část její politické výbavy, kterou působí na školství z pozice zřizovatele – vedení radnice. Chcete vědět víc? Stačí jen kliknout pro přesměrování…
V úvodníku Magazínu Oko popsal náš zastupitel Duchek krátce co se dělo na jednání místního zastupitelstva ohledně základní školy a na straně dvě téhož časopisu okomentoval dění kolem ZŠ i Jiří Lameš:
Řešila se situace v základní škole. Petice rodičů, odchody kantorů, koncepce školy, atd. Starostka Čechová při projednávání petice týkající se školství v podstatě oznámila, že z důvodu nedůvěry ve školu a nezvladatelného chování žáků v 7. ročníku přesunula svou dceru do jiného školského zařízení. Na otázku, kam se jí za 7 let, co má v gesci školství, podařilo Újezdské školství nasměrovat, nebyla schopna na místě odpovědět. Stejně jako na otázku, co by poradila rodičům, kteří nemají možnost své dítě přesunout do jiného školského zařízení. Oříškem pro ni byl dotaz na koncepci školství a zejména její naplňování v oblasti otevřenosti. Tazatelka dostane odpověď v písemné podobě.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na naše loňské varování v Oku č. 6, že školní časopis je nově svěřen do cenzorských rukou (pí učitelce Jančové, hrobařce školního časopisu), které mu mají udávat ten správný svěží vítr. Toto označil houf „soudružek“ učitelek Masarykovy ZŠ v ÚZ v září 2016 za: podlé řeči o cenzurování, vytrhávání z kontextu a řečičky o  udávání správného svěžího větru, které jsou typickým páně Duchkovým výplodem.
Právě uplynul rok a realita je bohužel ještě horší. Správný svěží vítr, ani žádný jiný, totiž pro jistotu nezačal ani dout. Jestliže pí učitelka Howe zvládla 3 čísla školního časopisu připravit za půl roku a nyní uplynul rok a čtvrté číslo doposud nespatřilo světlo světa, jde o zcela zřetelný důkaz, že ve škole selhává komunikace, kooperace, svoboda, prezentace i motivace. A to přesto, že časopis není tím hlavním, co by ve škole nutně muselo být. Ale jako barometr školní otevřenosti je výborný.
Že je něco shnilého v újezdském školství, na to kontinuálně upozorňujeme již od roku 2011. Ale ať už se jednalo o zpackanou, a nikdy tudíž řádně nerealizovanou koncepci školství připravenou pod vedením K. J. Čechové, zasahování p. Roušara do výuky jakýmsi „desaterem“, či se jednalo o dlouhodobě nestandardní účetnictví školy, cenzuru školního časopisu, zvolení pí Sochůrkové ředitelkou újezdské školy okamžitě po jejím vyhazovu ze škvorecké školy, vždy u toho byla dnešní starostka Čechová. Má totiž újezdské školství ve své gesci už od roku 2010 a příliš často v něm hrála negativní roli. Nutno podotknout, že za celých 7 let jsme nikdy nebyli svědky toho, že by pí Čechová újezdskému školství dala cokoliv, co by nezvládl  kterýkoliv úředník pro školství, dokonce jsme nebyli nikdy svědky ani toho, že by měla k chodu školy, jejímu směřování, výuce, či práci pedagogického sboru nějaké zásadní výhrady. To zavání skoro až poníženou servilitou s neporozuměním svěřené oblasti – školství.
Nelze se ale tomu divit. Ať už je skladba pedagogického sboru jakákoliv, všichni mají ze zákona VŠ vzdělání, a pokud funkci radní pro školství zastává osoba se vzděláním základním, je jasné, že v podvědomí si bude neustále vědoma svého handicapu a těžko můžeme od takového člověka čekat jakoukoliv invenci. Takový člověk je ale bohužel pro skomírající újezdské školství naprosto ideální. Do ničeho se neplete, co se mu předloží, to odkývá, a když se mu řekne, že tohle je špatně, bude tvrdit, že je to špatně.
Proto ani nepřekvapilo, když ve svém úvodníku v ÚZ 6/2017 pí Čechová opět bagatelizovala veškeré dění, které aktuálně v újezdské škole probíhá, označila ho za „zbytečný cirkus“ a zoufalé rodiče, kteří této situace už mají dost, kárá slovy: „Hlavně dospělí měli jít dětem příkladem a chovat se skutečně dospěle a uvážlivě. Již zmíněnou petici za uvážlivou ani dospělou nepovažuji“. Prostě pí Čechová zastává heslo, že nejlepší obranou je útok, protože co kdyby se někdo začal šťourat v tom, jakým přínosem pro školství je vlastně ona sama.
A protože všichni rodiče mají vždy obavu, že jakýkoliv kritický hlas z jejich strany se může obrátit proti jejich ratolesti, stáhnou se bohužel, jako již tolikrát, zpět do své ulity a újezdská škola si bude vesele dál zahnívat ve svém rybníčku. Jak to nakonec správně napsala K. J. Čechová: „Pevně věřím, že červen bude v Újezdě přátelštější. Končí školní rok, možná si už všichni potřebujeme jen odpočinout“.
A já už jen mohu dodat, že od nového školního roku 2017/2018 pojede újezdské školství opět ve starých dobrých kolejích, kde otěže neochvějně budou držet spolu se zmatenou starostkou Čechovou osvědčené školní matadorky – Jančová, Bělohubá a spol. Prostě, zase se budeme mít jako na zámku, ať to trvá věčně. Anebo se tentokrát konečně mýlím a současná aktivita rodičů bude silnější než nevzdělanost a politické selhání i pedagogický stereotyp let 80. dohromady? Ve škole je určitě dost pedagogů, kteří by si změnu k lepšímu zasloužili.
Magazín Oko č. 10 ještě otiskl velmi otevřený rozhovor s bývalou učitelkou MZŠ paní Romanou Howe s názvem „Proč kantoři odcházejí?“.
Spolek Oko uspořádal druhou přednášku o vzdělávání v základním školství, zaměřenou tentokrát zejména na rodiče, aby si mohli udělat srovnání různých škol a jejich metod vzdělávání. Hlavním obsahem přednášky proto byly ukázky inovativních škol, které k výuce využívají některou z alternativních metod. Na závěr proběhla asi hodinová diskuse. Bylo zajímavé vidět i slyšet, že nejen v menších, ale i ve velkých školách lze vzdělávat a vychovávat bez důrazu na poslušnost, ale především na žákovské rozhodování a společné (kantoři i žáci) dohadování pravidel. Tedy pravý opak toho, co platí především pro II. stupeň zkostnatělého tvrzení zástupců zdejší ZŠ, odvolávajících se na RVP a ŠVP. Z prezentovaných příkladů škol bylo zcela jasně vidět, že když se chce…
Z diskuse na facebooku ve skupině rodičů zdejší ZŠ vznikl i požadavek na zveřejnění výhrad vůči doposud poslednímu vydání školního časopisu (duben 2016), který byl nejdříve pozastaven, pak 3x předěláván a následně opravený vydán. Od té doby je však bohužel zmrazený. Více v článku „Pozdě bycha honit“.

KVĚTEN

Květnové akce rodičů a reakce státních institucí, orgánů a poradních komisí:
Setkání rodičů 22. 5. 2017:
Petice z 23. 5. 2017:
Z jednání KVV 25. 5. 207:
Reakce školy 25. 5. 2017:
DUBEN – LEDEN …

Magazín Oko č. 9 přinesl po dohodě s redakcí časopisu Respekt pro občany Újezda n/L článek o Masarykově ZŠ (jinak je na webu Respektu placený) a komentář postupu Komise VV (oboje následuje po článku „Změny v předškolním vzdělávání“):
Zde je kopie článku v časopisu Respekt:
Zde je první reakce Školské rady v bodě č. 2:
Spolek Oko uspořádal přednášku o inovativních metodách ve vzdělávání. Následovala diskuse a její přepis ukazuje, že v některých otázkách může docházet až k fatálnímu nepochopení ze strany zastánců konzervativního školství:

Causa učitelky Romany Howe

stále pokračuje. Případem se po Magazínu Oko a časopisu Respekt, začal podrobně zabývat i server pro pedagogy a jinou zvířenu (kliknutím na logo přejdete na onen web):
V článku je poměrně dost odkazů, autoři i celkem hojně čerpají informace z Magazínu Oko, který od zastavení vydávání školního časopisu i tuto kauzu průběžně sleduje. Jednotlivá čísla magazínu jsou buď zde na webu, nebo na webu Spolku Oko. Rozhovor je hlavně v závěru rušen hlukem z okolí, ale video obsahuje i titulky s přepisem rozhovoru, které se zapínají v liště videa vpravo dole.
Pedagogický web převzal i článek „Demokracie po újezdsku“ o jednání Komise vzdělávání a výchovy při zdejším úřadu MČ (resp. RMČ). Zde je zápis z jednání. Pro snadnější orientaci jsou začerveněné řádky, které se případu netýkají.
Podivné pozvání pí učitelky Jančové a nepozvání pí učitelky Howe na jednání komise kvůli článku o škole vysvětlovala v březnu 2017 starostka Čechová na zasedání zastupitelstva. Interpeloval ji náš zast. Duchek. Jak je ze záznamu slyšet, nepozvání bylo především rozhodnutím starostky.
V Újezdě zřejmě vzniká nová gubernie za chtěné i nechtěné asistence komparzu – členek komise. Proto v této hře o demokracii mohlo pozvání pí Jančové proběhnout za zády komise a bez jediného slova o úmyslu pozvat či nepozvat tu či onu učitelku v zápisu z předcházejícího jednání KVV. Manipulace v režii kritizovaných mocných se opět podařila.
V interpelaci je i zmíněno, že podobná situace s nepozváním nastala již před rokem (pro upřesnění – nešlo o stejnou komisi, ale tzv. školskou radu při ZŠ, ve které též působí starostka Čechová). Zde je zápis z jednání, časopis je řešen v bodě 3.
Je neuvěřitelné, že ani tato „komise“ nedospěla k potřebě objektivity a pí učitelku Howe k vyjádření nikdy (k dubnu 2017) nepozvala. K situaci s vydáváním školního časopisu a zápisu z jednání školské rady se netradičně obsáhle věnoval i úvodník Magazínu OKO č. 6 z června 2016:

Ať byla (nebo i je) situace kolem vydávání školního časopisu jakákoliv, nevyvratitelným důkazem nesvobodného myšlení, které je zatíženo autocenzurou, cenzurou, pohodlností, neochotou, či neschopností uvědomit si, že svět mimo školu se již změnil, je (29. 4. 2017) následující:

1. Škola ani po roce nezveřejnila své oficiální stanovisko a vysvětlení, proč bylo vydávání časopisu zastaveno.
2. Jako naprosto nepřijatelné je „podpultové“ nabízení jakýchsi (asi tajných) vysvětlujících informací pí učitelkou Jančovou na diskusních fórech ke kauze. Stejně jako tvrzení, že by na zveřejnění spousty informací potřebovala týdenní dovolenou. Proboha jakých informací? Co nám pí učitelko skrýváte? Co nechcete rodičům odhalit?
3. Nezměnitelným faktem totiž zůstává, že časopis pod vedením pí učitelky Jančové doposud (1 rok) nevyšel (za vedení pí učitelky Howe vyšla 3 čísla za půl roku). Z toho lze vyvodit, že škola se otevřeného časopisu ve skutečnosti bojí a děti nechce vést ke kritickému myšlení, ale spíše ke stádovité poslušnosti. A pokud se mezi žáky, jejichž ………….
počet je de facto nejvyšší v Praze (cca 1000), nenacházejí početní zájemci o tvorbu časopisu, má škola jednoznačně obrovský problém s vytvářením vnitřních motivací, ale zřejmě žádný s potlačováním a dusící manipulací. Otázkou však je, kolik kantorů si toto uvědomuje a chápe, kolik se jich zaběhnutému systému již podrobilo a po čase i zpohodlnělo.
4. Školská rada nikdy neprojevila zájem slyšet i druhou stranu. V tomto případě pí učitelku Howe, která měla časopis na starost. To je trestuhodné a nezodpovědné.
5. Komise vzdělávání a výchovy sice poněkud zaspala, ale po medializaci v Magazínu OKO a následně časopisu Respekt se začala kauzou konkrétně zabývat. Byť poněkud nešťastně. 

2016
Obsah: neotištěná zpráva ředitelky školy, rozhovor s pí ředitelkou, bývalou učitelkou MZŠ pí Konrádovou a panem Feřtkem, pozvánka na přednášku o inovativních metodách výuky, na kolech do ZŠ, cenzura školního časopisu, bajka jako odpověď učitelkám, úvaha nad udáváním, nad absolventskými pracemi žáků a příběh řešení alkoholu v ZŠ
Paní ředitelka zveřejnila na webu školy zprávu o svém půlročním působení v základní škole. Přestože ji poslala i do Újezdského zpravodaje, překvapivě nebyla otištěna. To bylo ještě v době původní koaliční rady MČ: Růžička, Zátková, Punová/Kopecký – ANO, Slezák – ČSSD, Čechová – Top 09). To vedlo k napsání následujícího článku naším zastupitelem: Kliknutím na článek si jej zvětšíte
Zde je původní text zprávy ředitelky:
Následoval rozhovor s pí ředitelkou v Oku č. 6. Je však třeba v něm umět dobře číst. Například žáci si všimli, že časopis nedostali v termínu, jak uvedla pí ředitelka, ale mnohem déle.
Za školu v tisku často vystupuje pí učitelka H. Jančová. Od jara 2016 má na starost školní časopis (který nevychází), stala se členkou redakční rady Újezdského zpravodaje (cenzura samozřejmě probíhá) a je aktivní i mimo školu. Kriticky se na začátku roku vyjádřila například i k problematice inkluze. Ve vystoupení je mnoho věcí k zachycení (včetně výhrad a těžkostí ve školství), které umožňují empaticky pochopit děje v Masarykově ZŠ. Zprostředkovaný záznam stojí za zhlédnutí.
V Magazínu Oko následovaly články, rozhovory a pozvánka na přednášku o proměnách školství, o kritickém myšlení, svobodném rozvíjení dětí, inovativních metodách výuky atd.
Ve sloupci č. 1 (Oko č. 6) najdete rozhovor s bývalou učitelkou MZŠ, článek o kolech v ZŠ, cenzuře školního časopisu, bajku a úvahu nad udáváním.
Ve sloupci č. 2 (Oko č. 7) je rozhovor a pozvánka na přednášku a odpověď na reakci učitelek v ZŠ na bajku a jiné články.
Ve sloupci č. 3 (Oko č. 8) je úvaha nad absolventskými pracemi žáků.
Ve sloupci č. 4 (Oko č. 8) článek o alkoholu v ZŠ.
V rámci výuky byly pro dvě třídy na prvním stupni předvedeny ukázky spolupráce asistenčního psa s handicapovaným hostem. Akci zajistil Spolek Oko (jehož členem je například i zastupitel Duchek), v den konání ji organizoval předseda spolku p. Veselý.

2015
Obsah: naše články z Magazínu Oko reagující na odvolání ředitele Kurky a jmenování ředitelky Sochůrkové, videozáznamy s projevy a názory na vzdělání současné starostky Čechové, polemika mezi pí učitelkou Jančovou a zastupitelem Duchkem
Školu ovlivňuje i zřizovatel, tedy vedení naší radnice. Proč však se školou již delší dobu není vše ideální naznačuje v zářijovém úvodníku Magazínu Oko i tento odstavec: „Největší neuvěřitelností je ovšem to, že radniční Zpravodaj zcela ignoruje zásadní události. Jednou z nich je odvolání ředitele ZŠ M. Kurky z funkce. A tak v našem periodiku suplujeme informace za časopis, který si ze svých daní platíte, a přinášíme alespoň nějaké informace. Ty z „kuchyňky” rady MČ bohužel nemáme.“
Uveřejněno v Magazínu Oko č. 3 na straně 5 a 6:
Uveřejněno v Magazínu Oko č. 3 na straně 7:
Uveřejněno v Magazínu Oko č. 3 na straně 15:

Několik zajímavých informací:

Současná (2017) předsedkyně Školské rady MZŠ je pí učitelka K. Bělohubá, která je též zkušená komunální politička (bývalá místostarostka, ve škvoreckých komunálkách kandidovala za: 1994 Nezávislí kandidáti, 1998 Sdružení nezávislých kandidátů, 2002 Naše obec, 2006 Zastupitelé pro občany, 2010 Správná volba, 2014 Pro děti).

 

Složení konkurzní komise vybírající novou ředitelku Masarykovy ZŠ v roce 2015 vypadalo takto:
Předseda:
Karla Jakob Čechová – TOP 09 (tehdy místostarostka, dnes starostka)
Členové:
Hana Kořínková (úřednice pro školství z ÚMČ), Jan Slezák – ČSSD (člen školské rady, kam ovšem zásadně nechodil, místostarosta), Jiří Mikoláš (školní inspektor), Zdenka Klesnilová (školská specialistka z magistrátu), Eva Hegyiová (učitelka MZŠ) a Květoslava Bělohubá (učitelka MZŠ)

 

Poslední slovo k instalování pí Sochůrkové do funkce nové ředitelky MZŠ ale měla rada MČ ve složení:
Starosta:
Zdeněk Růžička – ANO
Místostarostové a radní:
Jan Slezák – ČSSD, Karla Jakob Čechová – TOP 09, Šárka Zátková a Jaroslava Punová – obě ANO

K situaci v roce 2015 vydalo dne 5. 6. 2017 místní ANO 2011 konečně své prohlášení:

Text prohlášení se shoduje s informacemi publikovanými v Magazínu Oko z té doby a doplňuje je o detaily přímo z jednání RMČ za zavřenými dveřmi.

Odvolání ředitele Kurky:
Hlasovala kompletní rada MČ.

Složení konkurzní komise:
Starosta Růžička a radní Půnová nebyli přítomni.

Jmenování ředitelky Sochůrkové:
Radní Punová již nebyla ve funkci.

Zde jsou některé podklady, ze kterých bylo čerpáno pro výše uvedené články. Jsou především o odvolání ředitelky z funkce ve škvorecké ZŠ.
Výpovědi žáků ZŠ ve Škvorci:
Krytí alkoholu a obhajoba ředitelky:
Z jednání škvorecké Školské rady:
Z jednání škvoreckého zastupitelstva:
Na 5. jednání místního zastupitelstva dne 21. 9. 2015 vyprovokovalo chování starostky Čechové některé občany k výkřikům, ať se přestane chovat agresivně a arogantně (viz dějová fotka vpravo s popiskem události). Uklidňoval ji i J. Slezák: „ …nerozčiluj se, Karla se rozohnila, já myslím Karlo, že to chce v klidu.″
Starostka si evidentně nechce připustit, že za postupný rozklad v místním školství nese zodpovědnost již několik let. Kritiku (ani tu úsměvnou) však nepřijímá a místo argumentů se uchyluje k agresi. I to dokresluje, proč je situace v místním školství taková, jaká je. 

Na výše zveřejněné tři články v Magazínu Oko reagovala v prosinci 2016 „Polemikou“ v Újezdském zpravodaji pí učitelka Jančová:
V lednové čísle následujícího roku jí v Újezdském zpravodaji odpověděl zastupitel Duchek. Pro lepší návaznost je ale tato odpověď přiložena ještě do tohoto roku:
Na konci roku uspořádal Spolek Oko, v němž jsou i členové Patriotů, druhý koncert ze svého projektu „Hvězdy v Újezdě“ – Vánoční koncert. V rámci dobré prezentace školy i vzájemné spolupráce na kulturním poli bylo nabídnuto dětskému pěveckému sboru „Sovička“ ze zdejší základní školy vystoupení na tomto koncertu. Sbor tehdy sklidil velký potlesk zcela zaplněného sálu.

2014
Obsah: vyjádření ke koncepci školství, ukázka z volebního programu
Uveřejněno v Újezdském zpravodaji v únoru 2014 na straně 4:
Uveřejněno ve Svobodných újezdských listech č. 11 v březnu 2014 na straně 6:
V červnu 2013 neschválená „Koncepce školství“ byla sice půl roku přepracovávána, ale otazníky zůstaly stále. Proto v ÚZ a na ZMČ pokračovala naše kritika práce pí Čechové, která má v Újezdě n/L školství dlouhodobě na starost. Zde je alespoň jeden ukázkový příklad za všechny (ÚZ/duben/2014):
Muži do základního školství
(ukázka z volebního programu pro volby 2014):
Marná sláva, ale někdy s těmi klacky hne jen mužská autorita. Vysoká feminizace školství přináší výchovnou diskriminaci chlapců, kteří se nemohou dostatečně identifikovat s příslušníky stejného pohlaví. Navíc například počet hodin strávených ve škole představuje pro žáky druhého stupně největší díl časové náplně dne.
Ušetřeny před negativními vlivy feminizace nezůstávají ale ani dívky, ani učitelky. Na ně je pak kladen nadměrně zvýšený požadavek zastávat dvě role a dochází k jejich přetížení.
Funkční rodina je ideálně tvořena mužem a ženou. Ne náhodou je proto tam, kde to je alespoň trochu možné, porozvodová péče řešena společnou, nebo střídavou péčí.
Funkční učitelský sbor je ideálně tvořen učitelkami a učiteli. Ne náhodou tedy budeme s pozice zřizovatele újezdského školství působit na vytvoření pracovních míst pro učitele.
(Vyšlo ve Svobodných újezdských listech č. 13 a ve Večerníku pro Prahu 21 – oboje v září 2014)
Mezi další naše témata patřila snaha o zlepšení stravování v ZŠ. Do voleb jsme šli s poznatky z iniciovaného průzkumu a jasnou představou, jak dál.
(Vyšlo ve Večerníku pro Prahu 21 v září 2014)
 Kliknutím na šipku vpravo nahoře (formáty pdf), nebo přímo na plochu článku (formáty jpg a png) si články zvětšíte

2013
Obsah: výsledek dlouholetého připravování koncepce školství v Újezdě, dozvuky kauzy starosty Roušara ve škole
Ke svému finálnímu schválení se dostala koncepce školství. Po téměř 3 letech příprav nakonec doputovala na zasedání místního zastupitelstva, byla kritizována a vrácena k přepracování.
Do listárny Újezdského zpravodaje (ÚZ) o tom v září 2013 napsal krátký příspěvek J. Lameš:
 Kliknutím na článek si jej zvětšíte. 
 Vpravo je též ukázka článku v ÚZ: 

Publikovaný názor Jiřího Lameše ještě v tom samém čísle na výzvu redakce ÚZ okomentovala místostarostka K. J. Čechová:
Odkaz na www stránky

 Kliknutím na článek si jej zvětšíte
Uvedená reakce místostarostky má ale dvě vady na kráse.
Jestliže dokument připravovaný skoro 3 roky nebyl nakonec dostatečně kvalitní, je s podivem, proč jeho vytváření trvalo tak dlouho. To vede k domněnce, že po celou dobu dostatečně kvalitně nefungovala komunikace mezi radní elitou, pedagogy, komisí a občany.
A druhá vada, také pro úplnost. Ředitel Kurka chyběl v té době na zastupitelstvu stále čím dál více. Ač se tedy v tomto konkrétním případě mohl omluvit, zjevně již delší dobu něco nefungovalo, jak mělo.
Dozvuky kauzy starosty Roušara v základní škole v loňském roce.
V kauze celodenních besed starosty Roušara v jednotlivých třídách ZŠ jsme přiměli zřizovatele i školu ke správnému postupu při realizování takových (ač podivných) besed politika. Škola si zjevně neuměla poradit s neobvyklou situací, resp. netroufla si (pokud se sama necítila jako neschopná) jít proti zástupci zřizovatele – starostovi. Avšak nesmyslnost jednorázových výkřiků starosty ve škole dokládá fakt, že starost a péče o školu pana Roušara po zásahu ČŠI časem zcela opustila. Místo působení na děti ve škole a jejich natáčení videokamerou se vrátil ke starostování. Tedy k tomu, k čemu byl zvolen. S odstupem času je i vidět nulový přínos jedenácti zrealizovaných besed, (záměrně?) špatná komunikace školy a zřizovatele (RMČ), ŠR a KVV, radní pro školství (K. J. Čechové) a starosty Roušara. Snad jen děti se jeden den pobavily, protože se především nemusely učit.
23. 1. 2013
Pedagogická rada se vyjádřila k jednorázovým besedám natolik pozitivně (leč plytce a s rozhodnutím ve stávající podobě v besedách nepokračovat), že se člověk neubrání pocitu nedůvěry spojené s neschopností k vlastnímu pedagogickému sboru zvládnout totéž.
Tato pozitiva v besedách našla: vzbuzení zájmu žáků o život v obci / uvědomění si sounáležitosti s domovem, místem, kam chodím do školy / plynulé navázání na témata probíraná ve výuce a na již vytvořená pravidla tříd / upevnění pravidel chování ve společnosti / pozitivní vzájemné vztahy mezi lidmi / důležitost ochrany přírody a majetku nejen v obci / prohlubování a upevňování pravidel diskuze, vzájemného respektu, naslouchání a formulování vlastních myšlenek, posílení sebevědomí.
Negativa naopak spatřila jen v délce besed a horší časové návaznosti na témata učebního plánu.
Přesto (s ohleden na velká pozitiva) však dále doporučila v besedách pokračovat za školní rok najednou jen ve 2 vyučovacích hodinách ve 4. ročníku v předmětu Vlastivěda a 1 hodinu pro 6. – 9. ročníky v rámi Občanské výchovy. A samozřejmě po informování rodičů o změně ŠVP.
4. 2. 2013
Tento den podepisují starosta P. Roušar za městskou část a ředitel školy M. Kurka za školu „Souhlasné prohlášení“ o ukončení besed k 23. 1. 2013 a prohlašují, že došlo k fyzické likvidaci veškerých výstupů z projektu zaznamenaných jakoukoliv formou a nedisponují jakýmkoliv hmotným výstupem z projektu.
Věřte, nevěřte. Problém je ten, že starosta Roušar videozáznamy odnášel z objektu školy domů a chystal se je umístit na volně dostupný web YouTube. Sejmutý obraz monitoru prokazující tuto snahu jsme otiskly ve SÚL.
12. 2. 2013
Úřad MČ informuje ČŠI, že postup realizace besed je od ledna 2013 zastaven. Na nejbližším zasedání školské rady má ředitel přednést stanovisko pedagogické rady.
Právník úřadu připravil text, se kterým mají být seznámeni rodiče v případě pokračování besed. Tento mají stvrdit svým podpisem.
18. 3. 2013
Škola předkládá zřizovateli své stanovisko opírající se o závěry jednání pedagogické rady 23. 1. 2013 předložené i školské radě dne 11. 3. 2013 a žádá o spolupráci – zajištění vhodné a způsobilé osoby z řad členů místní samosprávy, která by v besedách pokračovala.
Jsme přesvědčeni, že pokud by starosta předem celou věc projednal se zastupitelstvem, ředitel školy ji řádně projednal se všemi orgány a rodiči, mohl vzniknout mnohem širší projekt, který by nebyl pouhým výkřikem jedince, který si ve škole sbíral politické body a rozvířil vášně.
2012
Obsah: pracovní skupina pro Koncepci školství, kauza vyučování vlastního desatera starostou Roušarem v ZŠ, nedomyšlená soutěž pro jedničkáře v symbióze s cenzurou zřizovatele
Hlásili jsme se například do pracovní skupiny připravující Koncepci školství, neboť kromě zájmu o školství disponujeme nejen základním pedagogickým vzděláním, ale i pedagogickou zkušeností. Ale nebyli jsme přijatelní. Vysvětlení?
Komise výchovy a vzdělávání (KVV) se rozhodla, že pracovní skupina bude složena z úzkého kruhu odborníků aktivně činných v oblasti školství v naší MČ a toto rozhodnutí RMČ v prosinci schválila. A výsledek složení skupiny? Vždy po jednom zástupci za MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, OŠKMA21 (Odbor školství, kultury a místní agendy našeho úřadu), KVV a radní pro školství. Rada MČ však navrhla konkrétní osoby za OŠKMA21 a radní. A jsme u paradoxního jádra pudla. Tehdejší radní pro školství byla K. J. Čechová. Osoba, která má s jistotou pouze základní vzdělání, ostatní je nejisté, ale maturitu nemá. Neprokázala ani žádnou zkušenost s oblastí školství a rozhodně ji nelze považovat za odborníka aktivně činného v oblasti školství v naší MČ. Dostala se jenom díky politické funkci mezi odborníky, které k lepším výsledkům však neuměla přimět. A proto koncepce dopadla tak, jak dopadla (viz roky 2013 a 2014). Následky  rozhodnutí (nejen) o pracovní skupině jsou v oblasti základního školství viditelné v následujících letech čím dál častěji.
Na chybné svěření školství pí Čechové jsme tedy upozorňovali už tehdy ve SÚL. Jako například po kulatém stolu svolaném ke školství a k jeho koncepci (klikněte na obrázek a zvětšete si jej):
Proběhla kauza starosty Roušara vyučujícího své desatero v ZŠ.
Bylo to poprvé, kdy vrcholný politik pravidelně (vždy 1x týdně na jedno celé vyučovací dopoledne) vstupoval na půdu školy a dle vlastních slov suploval ve škole nedostatek mužské autority – ředitele, „zachraňoval“ školství v rozkladu, vyučoval paměťovou metodou vlastní desatero správného žáka (chystal se i na desatero správného učitele a dokonce i rodiče) a bez souhlasu rodičů natáčel děti videokamerou. O videozáznamech dodnes není známo, kde skončily atd. Pro svoji aktivitu neměl nejen podporu napříč zastupitelstvem, ale ani ji se všemi zastupiteli, natož rodiči a veřejností, neprojednal. Informovali jsme o tomto kryptomaniakálním fanatismu ve SÚL takto (klikněte na obrázek a zvětšete si jej):

Přepis z jednání ZMČ Praha 21 ze 17. 12. 2012 – bod interpelace občanů a zastupitelů ohledně návštěv starosty Roušara v ZŠ Polesná

Z jednání zastupitelstva dne 17.12. 2012 – návrh na doplnění programu jednání – bod interpelace občanů a zastupitelů (k pravidelným návštěvám starosty v ZŠ a k přerušování výuky)         […]

Stížnost na pokusy P. Roušara zasahovat do výuky v ZŠ Polesná shledala ČŠI jako důvodnou!!

Na základě stížnosti nespokojených rodičů, kterým vadilo, že ředitel ZŠ Polesná Mgr. Kurka umožňuje starostovi „obce“ RNDr. Roušarovi, aby pravidelně docházel na celé dopoledne do jednotlivých tříd ZŠ a tam po […]

Po upozornění rodičů jsme se začali kauzou zabývat. Výsledkem nakonec bylo, že jak základní škola, tak i zřizovatel začal konat to, co měl činit dávno před vpuštěním p. Roušara mezi děti (viz rok 2013).
Starosta Roušara se dohodl s ředitelem školy na soutěži „Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti.“ pro žáky ZŠ. Její start oznámil při zahájení školního roku i rodičům před ZŠ. V pravidlech soutěže ale byla jedna podmínka a dost zásadní chyba: Do soutěže musí být přihlášeno 10 žáků, při menším počtu bude soutěž zrušena a kolo měl získat ten žák, který si nejvíce zlepší průměr známek oproti předcházejícímu školnímu roku. Výsledkem bylo, že se skutečně zúčastnilo rovných 10 soutěžících. Proč? Každá strana to zřejmě uvidí jinak, ale mohlo za tím být klima školy, slabá motivace, nebo také nesmyslně nastavená pravidla soutěže, která odradila a vzbuzovala hned od počátku nedůvěru. Panové totiž fatálně zapomněli, že žák se samými jedničkami se zlepšit už nemůže! Na tuto diskriminující hloupost upozornil v diskusním fóru na webu úřadu v září 2012 náš zastupitel Duchek a současně poslal článek o soutěži s názvem „Začínáme“ do Újezdského zpravodaje. Následovalo zrušení diskusního fóra a cenzura – článek nebyl v ÚZ nikdy otištěn. S ostudou pak bylo dodatečně zařazeno široké odměňování i pro jedničkáře. Přesto v neotištěném článku předpovídané malé účasti soutěžících stejně nezabránilo.

Článek vyšel až později v časopisu SÚL.  

V listopadovém zpravodaji vyšel od nás další článek upozorňující na nesmyslná pravidla školní motivační soutěže. 
Kliknutím na oba články si je můžete zvětšít

2011
Obsah: víceméně jsme jen mapovali základní školu a věnovali se především mateřský školám
V tomto roce jsme začali dávat dohromady nové informace o základní škole, poslechli si názory některých učitelek a pracovníků školy, mluvili s bývalými žáky… Více jsme se však věnovali mateřským školám. Například přerušení a omezení provozu mateřských škol, rozdílu mezi volny a prázdninami v ZŠ a v MŠ, přijímacím kritériím do mateřských škol, jejich slučování do jednoho subjektu atd. Krom toho nás nečekaně „zaměstnávala“ cenzura Újezdského zpravodaje, zrušení dojezdu autobusové linky č. 109 do Újezda atd.
Jednou z aktivit byl třeba požadavek na zpřístupnění vestibulu ZŠ rodičům, aby při vyzvedávání dětí nemuseli stát i 20 minut před školou, když mrzne a prší. Pochopení pro to neměl ani tehdejší ředitel Kurka.

2010
Obsah: naše první zmínka o základní škole, která přinesla překvapivě podrážděnou reakci
Naše první snaha po změně ve zdejší základní škole pochází z roku 2010, kdy v předvolebním rozhovoru s lídrem (P. Duchek) volební kandidátky tento odpovídal i na dotaz ohledně školy.
Odpověď nebyla nijak útočná, přesto vyvolala ze strany učitelky Jančové, která už tehdy odpovídala za školu, nezvyklou, velmi obsáhlou reakci. Nabízí se tak otázka, kdo vlastně školu řídil (řídí), neboť tento stav trvá i v roce 2017?!
V e-mailové komunikaci nakonec tehdy pokračoval tiskový mluvčí. Oba pánové ale pí učitelce odpověděli krátce a popřáli jí vše dobré a ať se má fajn.
Jelikož pí učitelka svoji reakci na odpověď již zveřejnila, zde je k nahlédnutí. Obsahuje neuvěřitelných 5.176 slov!
S odstupem času je bohužel vidět, že ony drby (zmiňované v rozhovoru) vlastně drby nebyly. Bylo však nutné si počkat až se nějaké to ucho od džbánku utrhne. Školství ze strany zřizovatele totiž dostala na starost K. J. Čechová a ta místo řešení a pochopení procesů v základním školství, zvládla především jen zakrývání a mlžení. Výsledky jejího negativního působení na základní školu jsou viditelné v následujících letech.
Po komunálních volbách v roce 2010 jsme například prosazovali koncept sportovních tříd prostřednictvím koaliční smlouvy, ale už tehdy nám začaly nepochopitelné a nikým nikdy nevysvětlené potíže. Tak například krátce uvádíme jen jednu.
Na základě opakovaných výzev na webu úřadu jsme se marně hlásili do komise rady MČ zaměřené na základní školu. Pí Čechová, tehdejší radní mající v gesci již místní školství, odepsala, že komise jsou obsazené. Následovalo zasedání zastupitelstva MČ, kde tehdejší místostarosta Kyzlink, politický partner pí Čechové z TOP 09 naopak veřejnosti oznámil (existuje audiozáznam), že komise ještě nejsou naplněné a budou se doplňovat. Podávání odlišných a zcela protichůdných informací se pak stalo standardním folklórem pí Čechové, který trvá dodnes. Často nemá daleko ke lžím.

 

 STRÁNKY, KTERÉ BY VÁS TAKÉ MOHLY ZAJÍMAT