Masarykova základní škola

Kliknutím na logo ZŠ budete přesměrováni na web školy. Kliknutím na logo ČŠI budete přesměrováni na inspekční zprávy. Bohužel archiv zpráv je občas nefunkční a ani v něm nejsou historicky všechny. V takových případech se zpravidla jedná o zprávy z kontrol na základě různých podnětů od jednotlivců a organizací.
Ohledně Masarykovy ZŠ by se dalo psát mnoho a nekonečně. Na této stránce najdete, jak jsme se k některým věcem vyjadřovali v Újezdském zpravodaji (ne vše nám bylo otištěno), ve Svobodných újezdských listech, v diskusním fóru na webových stránkách místního úřadu (než cenzura za éry starosty Roušara fórum zrušila), na těchto stránkách a v Magazínu Oko. Jiné informace o škole (samozřejmě pozitivní) najdete na školním webu, na stránkách místního úřadu a v Újezdském zpravodaji. Na našich stránkách proto tyto informace nemá smysl uvádět, ale spíše jiné, doplňující nebo vyvažující a rozšířující i o náš pohled. Takové informace naopak na oficiálních webových stránkách ani v radničním periodiku většinou nenajdete. Jde ale spíše o jakýsi výběr, abychom podnítili veřejnost přemýšlet o místním vzdělávání v jiných souvislostech a o trestuhodně nevyužívaných příležitostech.
Stránka bude průběžně doplňována.
Pro načtení podstránek budete možná muset pár sekund vyčkat. Záleží na rychlosti připojení, někdy je potřeba změnit používaný prohlížeč (vyhovuje např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a nevyhovuje Internet Explorer). Pokud se vám nenačte nějaký dokument (pdf, jpg apod.), obvykle stačí načíst stránku znovu. Pro otevření/zavření příslušného roku klikněte na oblast šipky s textem.

Filmový archiv

Zde klikněte pro rozbalení videozáznamů a filmů nejen o alternativním způsobu vzdělávání

 

2017 (ČERVENEC - PROSINEC)
Obsah: Spolek Oko uspořádal další osvětovou přednášku o základním školství, v jeho magazínu vyšly další články o školství

2017 SCIO - Fatální přístup zodpovědných
Obsah: proč a jak od léta usilujeme o zveřejní celého souboru získaných dat z průzkumu SCIO v Masarykově ZŠ

2017 (LEDEN - ČERVEN)
Obsah: článek z Respektu o Masarykově ZŠ v Magazínu Oko, demokracie v komisi KVV, přepis diskuse po přednášce nad možným směřováním i újezdského školství, kauza učitelky R. Howe (školní časopis, kritické myšlení, podivné ne/reakce zřizovatele, školské rady, komise výchovy a vzdělávání, interpelace na zastupitelstvu atd.), petice rodičů a reakce touto aktivitou dotčených subjektů, další informace připravujeme

2016
Obsah: neotištěná zpráva ředitelky školy, rozhovor s pí ředitelkou, bývalou učitelkou MZŠ pí Konrádovou a panem Feřtkem, pozvánka na přednášku o inovativních metodách výuky, na kolech do ZŠ, cenzura školního časopisu, bajka jako odpověď učitelkám, úvaha nad udáváním, nad absolventskými pracemi žáků a příběh řešení alkoholu v ZŠ

2015
Obsah: naše články z Magazínu Oko reagující na odvolání ředitele Kurky a jmenování ředitelky Sochůrkové, videozáznamy s projevy a názory na vzdělání současné starostky Čechové, polemika mezi pí učitelkou Jančovou a zastupitelem Duchkem

2014
Obsah: vyjádření ke koncepci školství, ukázka z volebního programu

2013
Obsah: výsledek dlouholetého připravování koncepce školství v Újezdě, dozvuky kauzy starosty Roušara ve škole
2012
Obsah: pracovní skupina pro Koncepci školství, kauza vyučování vlastního desatera starostou Roušarem v ZŠ, nedomyšlená soutěž pro jedničkáře v symbióze s cenzurou zřizovatele

2011
Obsah: víceméně jsme jen mapovali základní školu a věnovali se především mateřský školám

2010
Obsah: naše první zmínka o základní škole, která přinesla překvapivě podrážděnou reakci

 

 STRÁNKY, KTERÉ BY VÁS TAKÉ MOHLY ZAJÍMAT